Hoogeveen en COA verlengen overeenkomst voor opvang asielzoekers in AZC Hoogeveen

Hoogeveen – Asielzoekerscentrum Hoogeveen (AZC) blijft de komende drie jaar onderdak bieden aan vluchtelingen. Het college van B&W van Hoogeveen verlengt hiervoor de bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Verantwoordelijkheid nemen voor opvang vluchtelingen

De huidige bestuursovereenkomst met het COA is gesloten eind 2015 en eindigt op 9 februari 2020. Burgemeester Karel Loohuis: ‘We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor goede opvang van vluchtelingen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat het azc een plek krijgt in onze samenleving. Veel inwoners zetten zich in als vrijwilliger voor het azc en andersom zien we dat asielzoekers zich als vrijwilliger inzetten voor de Hoogeveense samenleving.’ Het azc heeft ook positieve effecten op de werkgelegenheid en onderwijs in Hoogeveen.

EBTL wordt niet verlengd

Het betreft hier alleen verlenging van de bestuursovereenkomst van het azc. De ebtl (extra begeleiding en toezichtlocatie) is geen onderdeel van deze overeenkomst. Loohuis: ‘Het experiment ebtl, bedoeld om asielzoekers die voor overlast zorgen binnen een azc, valt buiten de overeenkomst die we nu verlengen. We hebben eerder al aangegeven dat we dit experiment als mislukt beschouwen en dat deze opzet niet kan worden verlengd na 1 februari 2020.  De opzet is in onze ogen mislukt doordat er een andere doelgroep in de ebtl kwam dan bedoeld. Zo kwamen er onder meer asielzoekers met zware criminele antecedenten en psychiatrische problemen in de ebtl.
Op nationaal niveau wordt nagedacht over andere opvangmodaliteiten voor verschillende groepen asielzoekers, zoals separate en sobere opvangvormen voor overlastgevers, veilige landers en Dublinclaimanten, als onderdeel van de landelijke aanpak van de overlastgeversproblematiek. De gemeente Hoogeveen wil met het Ministerie in gesprek blijven of de locatie Hoogeveen daar een rol in kan vervullen. Dit hangt af van welke groep hier opgevangen zou moeten worden en onder welke voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde voor de gemeente Hoogeveen is dat het huidige strenge regime gehandhaafd blijft.