Algemeen

Historische kring: Kringavond 16 mei 2024

“Het dorp dat zweeg heeft veel te vertellen”

Op donderdag 16 mei 2024 om 19.30 uur is er een kringavond van de Historische Kring Hoogeveen, na de jaarlijkse korte algemene ledenvergadering.

De kringavond wordt gehouden in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen

Na de ledenvergadering zal Henk Kremer (bestuurslid van Onderduikersmuseum De Duikelaar) vertellen over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd in Nieuwlande. 
De presentatie heet: “Het dorp dat zweeg heeft veel te vertellen” en gaat over het verzet en de inwoners, die met gevaar voor eigen leven onderduikers een plek boden.

In1985 heeft Nieuwlande en omgeving van de Staat Israël een collectieve Yad Vashem-onderscheiding gekregen, omdat ze tijdens de Holocaust heel veel Joden hebben geholpen om onder te duiken, te ontkomen en te overleven. 

Ook zal Henk vertellen over het ontstaan van museum De Duikelaar.

Consumpties

Als u iets wilt drinken tijdens deze avond dan kan dat uitsluitend d.m.v. consumptiemunten. Deze kunt u kopen voorafgaand aan de voorstelling. In de pauze worden geen munten verkocht.

Aanmelding

Zou u zich van tevoren aan willen melden? Dit om daardoor beter in te kunnen schatten hoeveel personeel men op moet roepen.

Wij vragen u dan ook dat te doen via e-mail info@historischekringhoogeveen.nl. Alleen als u niet de beschikking heeft over een computer o.i.d. mag u zich telefonisch aanmelden (tel.nr. 0528-240262). Graag aangeven of u met 1 of 2 personen zult komen.

Dit wil niet zeggen dat u zonder aanmelding niet mag komen. U bent altijd welkom, ook als u zich niet aangemeld heeft, maar om te voorkomen dat u lang in de rij moet staan voor een consumptie is het raadzaam om u wel aan te melden. 

Wij nodigen u van harte uit om deze indrukwekkende avond mee te maken.

Aankomende evenementen