Algemeen

Gien Planeet blijft strijden tegen plannen Doorten

Pesse -Aanstaande donderdag 5 november wordt aan de gemeenteraad van Hoogeveen gevraagd de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) over de omgevingsvergunning van Green Planet definitief te maken. Gien Planet heeft als voorbereiding hieropeen brief met bijlage aan de raadsfracties verstuurd.

Redenen voor Gien Planet om opnieuw aan de bel te trekken zijn:
Ten eerste wordt de VVGB gevraagd voor werkzaamheden die al op 17 augustus 2020 begonnen zijn. Het college van B&W van Hoogeveen was hiervan op de hoogte. Gien Planet heeft destijds het college gevraagd handhavend op te treden tegen deze werkzaamheden. Dit heeft het college niet gedaan, waarna een rechtszaak volgde waarbij Gien Planet om een voorlopige voorziening heeft gevraagd om de werkzaamheden te laten staken.
Uitspraak van de rechter was dat de leden van Gien Planet niet rechtstreeks in hun belangen werden geschaad door de uitgevoerde werkzaamheden en dat de gemeente de wettelijk bepaalde termijn van 8 weken kreeg om te besluiten over het handhavingsverzoek. Tijdens deze rechtszaak is wel heel duidelijk vast komen te staan dat de uitgevoerde werkzaamheden deel uitmaken van de aangevraagde omgevingsvergunning. Ook is tijdens de zitting gebleken dat er meer werkzaamheden werden uitgevoerd dan oorspronkelijk gemeld zijn bij de gemeente Hoogeveen.

Op 24 september 2020 heeft de gemeente de actiegroep de beslissing meegedeeld dat zij in lijn met de uitspraak van de rechter ons niet als belanghebbende aanmerkt en dat zij daarom geen besluit neemt op ons handhavingsverzoek. Het feit dat Gien Planet zowel tegen de omgevingsvergunning als tegen de ontwerp VVGB bezwaar hebben aangetekend werd hierbij niet meegenomen. Gien Planet bezwaar gemaakt tegen deze beslissing en deze bezwaarprocedure loopt nog.
Sinds 24 september heeft Gien Planet geconstateerd dat er naast de aangekondigde en tijdens de zitting besproken werkzaamheden nog meer werkzaamheden op het terrein van Green Planet hebben plaatsgevonden.

Op basis van het handelen van het college in deze kunnen ze niet anders dan constateren dat het binnen de gemeente Hoogeveen blijkbaar toegestaan is om te beginnen met de werkzaamheden zonder dat een omgevingsvergunning is afgegeven. Ook als het een uitgebreide procedure betreft waarvoor de gemeenteraad een VVGB moet afgeven! Of maakt het college voor de heer Doorten hier een uitzondering op de regels?
Deze vraag hebben wij ook in de vorm van een officiële klacht bij de ombudsman neergelegd. Hierover hebben ze de raadsfracties op 7 september 2020 per e-mail geïnformeerd.

Onder leiding van Burgemeester Loohuis is intern onderzoek uitgevoerd naar vooringenomenheid in de besluitvorming inzake de plannen van Green Planet en Green Edge. Actiecomité Gien Planet krijgt deze week nog een antwoord hierop, althans zo is ons toegezegd door de klachtencoördinator van de gemeente.
Tweede punt is dat wij als sinds januari 2019 bij de gemeente hebben aangegeven dat de Aerius berekeningen voor de stikstofuitstoot van de plannen niet kloppen. Ook bij de omgevingsvergunning die nu in procedure is zit een onjuiste en onvolledige berekening. Dit blijkt helemaal uit het feit dat voor de werkzaamheden die nu zijn uitgevoerd er al meer en andere materieelstukken zijn ingezet dan in de berekening zijn opgenomen. Dit terwijl de werkelijke bouw nog moet beginnen. Ook is de berekening niet uitgevoerd volgens het juiste Aerius model dat sinds 15 oktober 2020 geldt.
Al met al wordt de raad dus gevraagd om een VVGB af te geven voor een deels voldongen feit en op basis van onjuiste onderliggende stukken. Wij zijn benieuwd hoe de raad hier volgende week mee om zal gaan. Gien Planet gaat in ieder geval nog gaan inspreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen