Gesprek over verlaging kosten huisvesting onderwijs

Hoogeveen – Het college gaat praten met de besturen van het voortgezet onderwijs en de schoolbesturen over de aangekondigde verlaging van de kosten voor huisvesting. Het college vraagt de besturen om hun bezwaren hiertegen aan te houden, in afwachting van de uitkomst van het overleg.

Ook wil het college met de schoolbesturen de consequenties van de daling in het aantal leerling bespreken en de gevolgen die dit heeft voor de huisvesting.