Algemeen

Einde Activiteitenfonds per 1 januari

Hoogeveen – Het college beëindigt het Activiteitenfonds per 1 januari 2021. Dat bepaalde de raad eerder bij de behandeling van de begroting begin december. De besparing is 230.000 euro.

Het Activiteitenfonds was bestemd voor kwetsbare mensen, die uit het fonds een tegemoetkoming konden krijgen om toch te kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Een deel van het bezuinigde bedrag zal worden gebruikt om Scala  voort te laten bestaan.

Een van de bijsturingsmogelijkheden van de raad om te komen tot een sluitende begroting is het beëindigen van het Activiteitenfonds per 1 januari 2021. Het
Activiteitenfonds is geen wettelijke bepaling, maar valt onder gemeentelijke beleidsruimte en is een regeling op grond van het gemeentelijk minimabeleid. Het Activiteitenfonds is opgenomen in artikel 6 van de huidige beleidsregels minimabeleid gemeente Hoogeveen 2019.
De gemeenteraad stelt de visie kaders vast en het college heeft de bevoegdheid om de beleidsregels vast te stellen en in te trekken. Het Activiteitenfonds is vastgelegd in beleidsregels en dit vraagt daarom geen apart besluit van de raad.

De geplande bijsturingen hebben maatschappelijk effecten. Zo zullen kwetsbare inwoners niet kunnen deelnemen aan diverse maatschappelijke activiteiten en daardoor aan de  kant komen te staan. Het mogelijk effect is dat mensen moeilijker participeren in de
samenleving.

De Stichting Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen is vooraf niet schriftelijk om advies gevraagd bij de besluitvorming zoals in de ‘Verordening Cliëntenparticipatie’ wel is vastgelegd.

De regeling Activiteitenfonds voorziet in de deelname van kwetsbare inwoners aan het maatschappelijk verkeer. De tegemoetkoming uit het Activiteitenfonds is bedoeld voor vergoeding contributies, abonnementen en het bezoeken van bijvoorbeeld de dierentuin, theater en bioscoop. Kortom, deze regeling voorkomt dat kwetsbare inwoners aan de kant komen te staan en kunnen participeren in de maatschappij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen