Eerste hulp bij uw fondsaanvraag

Vrijwilligerscollege Hoogeveen en VIP De Wolden organiseren een informatiebijeenkomst “Eerste hulp bij uw fondsaanvraag!” op dinsdag 19 november om 19.30 uur Ontmoetingscentrum De Boerhoorn, Oosterweg 14 te Zuidwolde.

Er is bij het Oranje Fonds veel geld beschikbaar voor sociale en maatschappelijke initiatieven. Toch wordt daar maar beperkt gebruik van gemaakt door verenigingen, stichtingen en buurtinitiatieven uit de provincie Drenthe. Adviseurs van het Oranje Fonds komen naar Drenthe om u persoonlijk uit te leggen hoe u uw fondsaanvraag het beste in kunt dienen om zo de grootste kans van honorering te creëren.

Het Oranje Fonds ondersteunt en versterkt sociale projecten die zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Het fonds stelt daarvoor geld, tijd, kennis en aandacht beschikbaar. “Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor”.

Carolien Brugman is adviseur van het Oranje Fonds. Op 19 november geeft zij een toelichting op het Oranje Fonds zelf, vervolgens is er ruime gelegenheid om vragen te stellen over formulieren en het proces waaruit een projectaanvraag bestaat. In kleinere groepjes is er gelegenheid om uw project aan de orde te stellen en met elkaar mee te denken op welke wijze u uw aanvraag nu het beste kan formuleren en indienen.

Voor het bijwonen van deze bijeenkomst is uw aanmelding noodzakelijk. Aanmelden kan via de website www.vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges, telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW) of per e-mail via [email protected]