CDA wil nieuwbouwwoningen voor starters in Nieuweroord

Nieuweroord – CDA Hoogeveen vindt dat het College werk moeten maken van nieuwbouw van starterswoningen in Nieuweroord. CDA Hoogeveen heeft daarom deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college over dit onderwerp. Het aantal inwoners in Nieuweroord is in de afgelopen 5 jaar toegenomen met bijna 3%. “Inwoners van het dorp geven aan dat er geen betaalbare koopwoningen zijn voor starters in Nieuweroord. Jongeren die in het dorp zijn opgegroeid moeten noodgedwongen verhuizen naar een woning buiten het dorp als zij zelfstandig willen gaan wonen’’, zegt CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop. Daarnaast geeft zij aan dat er op dit moment ook geen woningcorporatie is die beschikbare huurwoningen in Nieuweroord aanbiedt. Dit is wat CDA Hoogeveen betreft een onwenselijke situatie.

Voldoende beschikbare woningen en kavels in alle dorpen is altijd al een speerpunt geweest van CDA Hoogeveen. Zo voorkwam de partij al eens het verdwijnen van huurwoningen uit Stuifzand en maakte zij zich ook al eerder druk om starterswoningen in Nieuweroord. Dit leverde enkele jaren geleden de bouw van acht nieuwe woningen aan de Veldraai op, wat direct de vraag in het dorp aantoont.

De vraagprijs van te koop staande woningen in Nieuweroord ligt op dit moment in alle gevallen op € 315.000,00 of hoger, dit is over het algemeen niet haalbaar voor een starter. Uitwijken naar nieuwbouw in Nieuweroord is ook geen optie. Wil je zelf een nieuwe woning bouwen in Nieuweroord dan ben je aangewezen op de zeer ruime landelijke kavels aan de Trambaan, gelegen aan de Hoogeveensche Vaart. Deze worden verkocht door de gemeente Hoogeveen met kavelprijzen variërend van ongeveer € 224.000,00 tot € 265.000,00.

CDA Hoogeveen pleit er voor dat de gemeente Hoogeveen werk maakt van nieuwbouw van starterswoningen in Nieuweroord. Omdat niet iedereen een woning wil kopen, vindt CDA Hoogeveen het daarnaast belangrijk dat het aantal beschikbare huurwoningen in de dorpen op peil blijft en zo veel als mogelijk wordt toegewezen aan geïnteresseerden uit het dorp zelf. Dat geldt ook voor Nieuweroord.

In de dorpen is voldoende geschikt aanbod van woningen cruciaal om nieuwe generaties te behouden en krimp tegen te gaan. In ieder dorp moet de woningvoorraad daarom op peil zijn.