CDA Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over sluiting schoollocatie Het Blokland in Noordscheschut

Noordscheschut – CDA Hoogeveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de schoollocatie van Het Blokland in Noordscheschut. Aanleiding hiervoor is de aanstaande sluiting van de basisschoollocatie aan het Zwarte Dijkje vanwege het geringe aantal leerlingen op de school.

CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop licht toe: “Op de schoollocatie van het Blokland wordt niet alleen onderwijs gegeven, maar is tevens een kinderopvang gevestigd. Het CDA vindt het belangrijk dat zulke voorzieningen beschikbaar en nabij zijn, juist in onze dorpen, zodat kinderen in hun vertrouwde omgeving kunnen opgroeien en dorpen als Noordscheschut levendig zijn én blijven. Het college heeft aangegeven om samen met het schoolbestuur te bekijken welke mogelijkheden er zijn om de kinderopvang te behouden. Voor het CDA is dat reden om schriftelijke vragen te stellen over de voortgang van dit overleg.”

 

Bisschop stelt de vraag wanneer het college verwacht duidelijkheid te hebben over het mogelijke behoud van de kinderopvang. Daarnaast vraagt Bisschop het college naar een mogelijke herbestemming van het gebouw en hoe de gemeente dit kenbaar gaat maken.