CDA Hoogeveen krijgt toezegging voor onderzoek naar beperken overlast fatbike

CDA Hoogeveen heeft tijdens de raadsvergadering van 13 juni een toezegging gekregen voor een onderzoek naar mogelijkheden om de overlast van fatbikes in de Hoofdstraat en andere winkelcentra te verminderen. Fatbikes kunnen hoge snelheden behalen, wat bij een combinatie met veel voetgangers kan leiden tot onveilige situaties. Het CDA vindt dit onwenselijk en is dan ook blij met een toezegging vanuit het college om te bekijken hoe de overlast van fatbikes beperkt kan worden.

CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop licht toe: “Momenteel worden fatbikes juridisch gezien als elektrische fietsen, waardoor een verbod op fatbikes moeilijk te handhaven is. De CDA-fractie vindt het echter wel van belang dat de overlast van fatbikes wordt aangepakt. Fatbikes leveren immers gevaarlijke situaties op in de Hoofdstraat, maar ook bij andere winkelcentra zoals De Wielewaal. Het CDA vindt het belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen op straat. We zijn dan ook blij dat het college het probleem erkent en de toezegging heeft gedaan om te onderzoeken hoe de overlast van fatbikes kan worden teruggedrongen en hierop voor 1 december terug te komen bij de raad.”