Bezwaar maken bij gemeente WOZ is altijd gratis

Hoogeveen – Er zijn bureaus en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de inwoner om namens hen een bezwaarschrift in te dienen tegen een Waardering Onroerende Zaken -beschikking (WOZ). Diverse argumenten worden aangehaald om hen kosteloos – no cure no pay – in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift.
De gemeente moet de bureaus en makelaars waarbij het bezwaar wordt toegekend al snel meer dan € 700, – aan vastgestelde kostenvergoeding betalen. Dit staat in schril contrast met de vermindering die u ontvangt voor de Onroerendezaakbelasting (OZB). Een gegrond bezwaarschrift levert gemiddeld een verlaging van de OZB van € 17, – op. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en verrekent dit met de inwoners van de gemeente. Hierdoor gaan de belastingtarieven – ook uw belastingaanslag – het jaar erop omhoog. Uiteindelijk betaalt u indirect de prijs voor het bedrijf dat u inhuurt, terwijl bezwaar maken bij de gemeente zelf altijd gratis is.
De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we deze natuurlijk aan.
Hebt u vragen of opmerkingen over de vastgestelde WOZ-waarde, dan verzoeken wij u telefonisch contact opnemen met de Gemeentewinkel, 14 0528. Als u vindt dat de WOZ-waarde van uw object niet juist is, kunt u een bezwaarschrift indienen. U hebt hiervoor de tijd tot 12 april 2020.