Politiek

Aanpassingen afwegingskader zonne-energie Hoogeveen in de maak

Hoogeveen – De gemeente wil pas op de plaats maken met de afhandeling van nieuwe aanvragen voor zonneparken tot het aangepaste afwegingskader zonne-energie is vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad toegezegd dit beleid, vastgesteld in december 2017, op een aantal punten aan te passen. Eind dit jaar is het aangepaste afwegingskader in concept klaar.

Er zijn twee belangrijke aanleidingen voor de aanpassingen:
1. Gedurende het proces bleek het onderwerp “draagvlak” een punt dat extra aandacht vraagt. De vijf vergunningaanvragen die in september jl. zijn behandeld, geven aanleiding tot verduidelijking van dit onderwerp in het afwegingskader.
2. De netwerkbeheerder heeft aangegeven nog niet voorbereid te zijn op een grote toeloop van nieuwe zonneparken. De gemeente vindt het belangrijk dat voorafgaand aan de procedure, de initiatiefnemer zekerheid geeft dat zijn toekomstige zonnepark ook echt kan worden aangesloten op het net.
De gemeente Hoogeveen heeft als ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De gemeente wil daarom het gebruik van duurzame energie stimuleren. Op particulier niveau gebeurt dit al via enkele gemeentelijke regelingen zoals de energiescan en duurzaamheidsleningen. Er komen echter ook steeds meer verzoeken bij de gemeente binnen voor de realisatie van zonneparken. Om deze verzoeken te kunnen faciliteren beschrijft het afwegingskader voor zonne-energie op welke plaatsen binnen de gemeente een zonnepark mogelijk is en welke uitgangspunten hierbij gelden.

Bestaande aanvragen moeten volgens het huidige kader behandeld worden. Om rust te brengen in het proces van vergunningverlening en duidelijkheid te geven aan alle betrokkenen, heeft het college de vijf bestaande initiatiefnemers gevraagd hun plan in te trekken en opnieuw in te dienen als het aangepaste afwegingskader klaar is. Het is aan de initiatiefnemer om hieraan gehoor te geven. Ook nieuwe initiatiefnemers vraagt de gemeente te wachten met het indienen van een aanvraag.

Geef een reactie