Politiek

Geen uitstel voor ijsbaan van Gedeputeerde Staten

Hoogeveen/Assen – De gemeente Hoogeveen, die uitstel aanvroeg voor de deadline voor de bouw van de ijsbaan met zwembad, krijgt dit niet. De gemeente had uitstel aangevraagd zodat de miljoenensubsidie niet werd misgelopen. 

De provincie houdt echter vast aan de voorwaarden die eerder zijn vastgesteld. Die voorwaarden houden in dat de vijf miljoen euro aan subsidie alleen word toegekend als de ijsbaan voor 1 januari 2020 klaar is.

De Gedeputeerde Staten stelt in een verklaring dat het college de aanvraag over de aangepaste deadline niet zal toekennen.

“Wij hebben de besluitvorming over de subsidie voor een bovenregionale kunstijsbaan vorig jaar aan Provinciale Staten voorgelegd en zij hebben hier mee ingestemd op 12 juli 2017. De voorwaarden zoals die in 2017 bij de beschikking zijn vastgesteld, blijven wat het college betreft de geldende voorwaarden”, valt te lezen in de schriftelijke verklaring.

De gemeente Hoogeveen is nu op een spoedzitting zich aan het beraden over een reactie op dit besluit.

30 gedachten over “Geen uitstel voor ijsbaan van Gedeputeerde Staten

 • Lijkt me meer dan logisch, dit was een voorwaarde en dat wist de gemeente maar al te goed en alsnog toch proberen via *andere* weggetjes proberen uitstel te krijgen.

 • Afblazen dat gedrocht, kost de Hoogeveners alleen maar meer belasting en dat voor een handje vol schaatsfanaten… maar ja… De Hoogeveense raad en prestige… dat geven ze niet zo snel op…

 • Het college van B&W had zichzelf en vele anderen een hoop werk kunnen besparen. Als ze op 31 maart 2017 het eerlijke verhaal hadden verteld had de raad gelijk gezegd: “Doen we niet. Is veel te duur.” Maar nee, men moest zo nodig het verhaal €4 miljoen voordeliger voorstellen dan het in werkelijkheid was.

  • Er was al besloten dat de ijsbaan er zou komen Gerard.
   Nu ineens wordt het 16 miljoen euro duurder omdat mensen zonodig per direct er ook een zwembad bij willen hebben. Echt jammer dat een groep mensen dit kunnen veroorzaken!
   Gemeente begin per direct met bouwen van de ijsbaan, het zwembad kan later wel worden aangebouwd! Met een beetje mazzel kan er nog gebruik gemaakt worden van het geld van de provincie.
   Hoe weet jij zo zeker dat het maar voor een handjevol schaatsfanaten is Flippo?
   Ik denk dat je je daar heel erg op verkijkt, het is namelijk niet alleen voor Hoogeveners bedoelt!
   Daarnaast had het een enorme boost kunnen geven voor Hoogeveen om als sportstad bekend te zijn in Noord Nederland.
   Misschien moet je maar een paar zonnepanelen op je huis gooien dan mag je ook extra belasting gaan betalen!

 • @MMOff7
  In DvhN: “De burgemeester beweert dat ‘met de kennis van nu’ de deadline in het aanvankelijke plan voor alleen een kunstijsbaan in Hoogeveen ook zou worden overschreden. Alleen minder verstrekkend. Loohuis schat een uitloop in van ongeveer een half jaar. Dat het zwembad er bij kwam, had volgens hem te maken met de verwachte bijdrage van bouwonderneming BAM (4 miljoen) die later weer van tafel ging omdat er grote twijfel was over eventuele staatssteun. ,,Dat risico wilden we niet nemen.’’”

  Zo je kan lezen was ook zonder zwembad de deadline niet gehaald. Ook geeft de burgemeester aan dat zonder zwembad de ijsbaan ook niet meer financieel haalbaar was. De lepe constructie met BAM kon geen doorgang vinden en moest er naarstig naar een alternatieve financiering worden gezocht. Dat daarmee nu wel waarheid wordt gesproken is al een stukje winst.
  Ik heb al eens eerder aangegeven dat het college gemeen spel heeft gespeeld door op 31 maart 2017 de raad en ons burgers voor te houden dat BAM €4 miljoen uit eigen middelen aan de Gemeente Hoogeveen zou willen schenken als men de ijsbaan mocht bouwen. BAM, zo wilde men doen geloven gooide met een worst van €4 miljoen naar een zij spek van pakweg €14 miljoen. En jij geloofd het?

  Als men op 31 maart het ware verhaal had verteld zou de raad nooit met het plan hebben ingestemd.
  Men heeft willen doen voorkomen dat de ijsbaan met €4 miljoen minder gemeenschapsgeld kon worden gebouwd terwijl men drommels goed wist dat die €4 miljoen it de achterzak van de Gemeente Hoogeveen betaald zou worden. Als men dat had gezegd hadden ze nu alle ellende niet gehad en had men zichzelf niet belachelijk gemaakt. Hopelijk doet de rekenkamer over deze valse voorstelling ook nog een boekje open.

  • Van mij mag je gelijk hebben hoor Gerard!
   Het blijft enorm jammer dat een dergelijke publiekstrekker zo aan de neus van Hoogeveen voorbij gaat, maar jah ambtelijke molens ……… en uiteindelijk vist Hoogeveen achter het net!

 • Uitspraak burgemeester Loohuis: “Dat het zwembad er bij kwam, had volgens hem te maken met de verwachte bijdrage van bouwonderneming BAM (4 miljoen) die later weer van tafel ging omdat er grote twijfel was over eventuele staatssteun. ,,Dat risico wilden we niet nemen.’’”

  Ook hier wordt niet de volledige waarheid gesproken. De hoofdreden voor het niet kunnen samenwerken met BAM was gelegen in het feit een project met de omvang van de ijsbaan niet 1op1 gegund mag worden maar volgens een Europese aanbesteding. Dit valt op te maken uit eenvdoor de Gemeente Hoogeveen door Nijsingh advocaten uitgevoerd onderzoek. Bovendien wist men dat op 31 maart 2017 ook reeds want het stond in het businessplan en in een rapport dat men door Antea had laten opmaken. Men was zo naïef te denken dat men op enigerlei wijze de Europese wet- en regelgeving zou kunnen omzeilen/ontduiken. Nee dus.

 • En nu dan? Gaat het hele plan nu niet door zonder de subsidie van de provincie? Jammer maar het scheelt ons weer een verhoging van de gemeentelijke lasten. Ik neem aan dat de gemeente niet garant staat voor nog eens 5 miljoen er boven op!

  • Ook zonde van alle kosten die er gemaakt zijn voor allerlei rapporten etc., dat is/wordt ook betaald van onze belastingcenten hoor maantje!

   • Ja daar heb je gelijk in. Ze hadden gewoon gelijk moeten gaan bouwen na alle toezeggingen,dan waren ze zeker op tijd klaar geweest! Kan me ook goed voorstellen dat Assen boos is.

 • Plannen maken is 1 ding maar ze ten uitvoering brengen een heel andere zaak. 🙂

  • Vooral als die plannen er allang waren maar er een aantal dwarsliggers/*weggejorrist* waren die het allemaal dwarsboomden!

 • We schrijven 19 oktober 2005

  AMENDEMENT

  Van Gerard Fidom, Leefbaar Hoogeveen
  op het besluit Bentinckspark, gemeenteraad van Hoogeveen, 19 oktober 2005
  Tekst als volgt te wijzigen, onder de kopjes Voorgesteld besluit en Argumentatie:
  Voorgesteld besluit
  1. Het Bentinckspark om te bouwen van een traditioneel sportpark in een modern zogenoemd leisure park. Een voorziening met allure, van regionale, of zelfs bovenregionale betekenis.
  Daartoe het bureau WTM opdracht te verlenen om een plan te maken.
  2.

  3.

  Argumentatie
  1.

  2. Het Bentinckspark verandert van een traditioneel sportpark in een modern sport- en recreatiepark, samengevat onder de term leisure. Er komen dus ook andere functies in het park, naast die van de nu aanwezige sport. Om geen afbreuk te doen aan de huidige georganiseerde sport en deze waar mogelijk zelfs te versterken, is met de bestaande organisaties een convenant afgesloten.

  3. De gemeente verwelkomt particuliere initiatieven die geïnteresseerd zijn in vestiging in het Bentinckspark. Enerzijds om hiermee de gewenste bovenregionale uitstaling te realiseren, anderzijds als (mede) financiële drager van de uitvoering van de toekomstvisie. VESTIGING VAN EEN OVERDEKTE KUNSTIJSBAAN EN EEN OVERDEKTE SKATEHAL WORDEN IN HET ONDERZOEK MEENGENOMEN.

  Een “dubbele petten” dragend raadslid wist het in hoofdletters aangegeven na veel gedram opgenomen te krijgen.

 • Dat aan die ijsbaan vanaf 19 oktober 2005 al in verband met gebrek aan integriteit een luchtje kleeft. 🙂

 • Als iemand iets over mijn (on)eerlijkheid te melden heeft hoor dat graag.
  Ik vind het onacceptabel dat het gemeentebestuur van Hoogeveen haar inwoners niet eerlijk behandelt en probeer daar een wending ten goede aan te geven. Iedereen mag daar het hare/zijne van vinden.

  • Helemaal mee eens Gerard!
   Het vreemde is wel dat je toen Regionieuws net gestart was jij aangaf niet meer te posten etc. omdat je commentaar kreeg maar zodra de ijsbaan wordt genoemd dan kom je met hele verhalen etc.
   Ik zie liever dat je je hard (blijft) maken voor ons aller Bethesda want je hebt kennis en ervaring voldoende in huis en deze afbraak treft ons allemaal!

 • Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Ik ben nog steeds lid van Denktank Bethesda en we doen nog steeds alles wat in ons vermogen ligt. Maar ook daar heb je te maken met onbetrouwbare gesprekspartners. Ook mijn betrokkenheid bij Bethesda heeft zijn oorsprong in onbetrouwbaarheid van bestuurders. De afbraak van zorgverlening in Bethesda is van begin tot eind gebaseerd op leugens. De opheffing van klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde wordt gelegitimeerd met de bewering dat men nog steeds voldoet aan de “45-minuten bereikbaarheidseis.” Dit voldoen aan die eis is wederom een pertinente leugen. De directie van UMCG-ambulancezorg heeft onlangs, tijdens een gesprek met de Denktank waarbij ook Brand van Rijn van de SGP aanwezig was gemeld dat een A1-ambulancerit gemiddeld minimaal een uur vergt. Vanzelfsprekend weet ook de minister heus wel hoe de vork aan de steel zit maar men denkt geldgedreven in plaats van zorggedreven. Het is en blijft vechten tegen de bierkaai. Gisteren las ik een artikel waarin wordt geschreven dat meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat concentratie van zorg niet leidt tot kostenvermindering n betere kwaliteit van zorg maar juist leidt tot kostenverhoging en afname van kwaliteit. https://www.skipr.nl/actueel/id36172-%27concentratie-van-ziekenhuiszorg-is-beter-dan-fuseren%27.html E.e.a. louter doordat men van artsen calculerende ondernemers heeft gemaakt. Een echte ondernemer heeft maar 1 doel voor ogen te weten “Met zomin mogelijk inspanning zoveel mogelijk verdienen” Ik was en ben geen echte ondernemer. Ik ben destijds ondernemer geworden om in de toenmalige crisistijd werk voor mijn collega’s en uiteraard mijzelf te behouden. De laatste crisis heeft me uiteindelijk toch de kop gekost. E.e.a. heeft me echter wel strijdbaarder gemaakt en geleerd dat je niet met iedereen vrienden kan zijn/blijven. Als ik slechts vriend kan zijn/blijven door me volledig naar de ander te voegen hoef ik die vriendschap niet meer. Ik weet dat ik me met mijn optreden niet bij alle raadsleden geliefd maak maar heb daaraan geen boodschap. Zolang ik constateer dat er bewust wordt gelogen en bedrogen blijf ik me daar tegen verzetten. Het opvoeren van een filantropische BAM vind ik misleiding van de bovenste plank. Het college heeft, omdat ze het nog steeds zo blijven presenteren, de raad en ons inwoners, willens en wetens bedrogen. Ze zeiden dat BAM €4 miljoen van door hen op andere projecten gemaakte winst zou willen afstaan. Niets is minder waar. De winst werd niet gemaakt door BAM maar door de Gemeente Hoogeveen. De Gemeente Hoogeveen heeft grond in bezit die niet gewaardeerd is. Dit noemen ze stille reserves. Die grond is echter wel meerdere miljoenen waard. De Gemeente Hoogeveen zou die grond aan BAM verkopen tegen gangbare grondprijs en de opbrengst van die verkoop gebruiken voor de investering van de ijsbaan. Dus niet BAM zou miljoenen schenken voor de ijsbaan maar de Gemeente Hoogeveen zou meerdere miljoenen dan men dacht naar ons inwoners te kunnen verantwoorden. Een ieder mag daarvan vinden wat ie wil maar ik vind het opzettelijk bedrog. Ik hoop dat de rekenkamer daar ook uitsluitsel over durft te geven.

 • Als aanvulling zou ik nog willen zeggen dat blijkend uit een weblog van de huidige fractievoorzitter van het CDA een dergelijke inbreng van stille reserves ook is gebezigd voor de realisatie van parkeergarage De Kaap. De opbrengst van die stille reserves konden/kunnen dus niet worden besteed aan scholenbouw en andere zaken die wij inwoners wellicht nuttiger vinden.

  • In de politiek hangt het aan elkaar van leugens Gerard en veel praatjes maar geen daadjes!
   Ik kan ook slecht tegen leugens maar op zich maakt het me niet zoveel uit of dat geld nou bij de NAM vandaan komt of uit verkoop van grond aan de NAM. Ik snap niet echt waarom ze daar over moeten liegen. Wel denk ik dat de ijsbaan er zo snel mogelijk moet komen en dat het voor Hoogeveen een publiekstrekker wordt etc. Ik geloof er in!

 • Correctie op voorlaatste bijdrage:
  Dus niet BAM zou miljoenen schenken voor de ijsbaan maar de Gemeente Hoogeveen zou meerdere miljoenen dan men dacht naar ons inwoners te kunnen verantwoorden in de ijsbaan investeren.

 • @MMoff7

  Het is niet NAM maar BAM. De reden waarom ze moeten liegen is gelegen in het feit dat een schenking door de BAM deed veronderstellen dat het geen invloed op de verdere financieringsmogelijkheden van de Gemeente Hoogeveen zou hebben. Enigen jaren geleden zei men dat er voor nieuwbouw van scholen geen geld was. De raad had zich destijds waarschijnlijk best kunnen vinden in het ten gelde maken van stille reserves ten bate van schoolbouw. Dat voorstel is destijds echter niet gedaan. Als men op 31 maart aan de raad had voorgesteld “zullen we stille reserves ten gelde maken om een overdekte ijsbaan te kunnen realiseren” zou de raad hoogst waarschijnlijk NEE hebben gezegd. Immers een jaar eerder was er ook geen geld voor nieuwbouw van scholen? Ik vermoed dat een groot deel der raadsleden, net als jij en menig andere inwoner, nog steeds niet heeft begrepen dat het college hen willens en wetens heeft bedrogen.

  Stel je voor: Je wasmachine is een oud beestje en een energievreter. Jij zou graag een nieuwe wasmachine kopen maar je man laat je weten dat daarvoor onvoldoende geld is. Hij verzwijgt voor je dat ie in z’n achterzak ruim voldoende geld, verkregen met zwartwerk of uit een handeltje, heeft. Even later komt bij hem het verlangen op een nieuwe motor te kopen. Hij zou daarvoor het, door hem voor jou verzwegen, geld uit z’n achterzak willen besteden maar weet dat jij dan zou zeggen dat ie gemeen was omdat hij die mogelijkheid verzwegen heeft toen jij een nieuwe wasmachine wou kopen. Hij verzint daarop een list en gooit het op een akkoordje met de motorverkoper. Hij overlegt met de motorverkoper, om voor jou de aankoop van een nieuwe motor ook acceptabel te maken, dat ze zullen doen voorkomen dat ie om je man te plezieren voor diens in te ruilen motor veel meer zou beuren dan ie werkelijk waard is. Uiteraard zou hij niet meer geven dan de werkelijke inruilwaarde maar jouw man zou voor de nieuwe motor ook een aanbetaling doen met het voor jou verzwegen geld uit z’n achterzak.

  Hoe zou jij een dergelijke handelswijze van je man vinden? Ik neem aan dat jij hem dat, wanneer je er achter zou komen dat hij je op die manier had bedrogen, zeer kwalijk zou nemen en misschien wel een echtscheiding zou overwegen. De situatie met de ijsbaan is precies zo gegaan waarbij het college je man zou voorstellen en jij de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft inmiddels best kunnen begrijpen dat men bedrogen is maar wil daarvan niets weten en doet alsof hun neus bloedt.

 • Voorgaande reactie beetje krom omschreven maar hoop dat de strekking van het verhaal wel begrepen wordt. 🙂

  • Ik had direct gezien dat ik een fout had gemaakt Gerard maar helaas kan je dat op deze site niet veranderen zoals bij RH eerder wel kon!
   Ik begrijp dat het niet netjes is gegaan allemaal maar dan nog hoeft het toch niet zo lang te duren allemaal zodat nu het geld van de provincie waarschijnlijk wordt misgelopen.
   Hieraan is het gezeur om tegelijkertijd een nieuw zwembad te bouwen wel degelijk debet aan!

Geef een reactie