Algemeen

Team Optimaal Leven Hoogeveen De Wolden wint GemeenteDelers 2023

Op 9 juni is bekend gemaakt dat Optimaal Leven Hoogeveen De Wolden in de categorie Uitvoeringskracht verhoogd complex de finale heeft gewonnen. Op 14 juni wordt de prijs uitgereikt tijdens het jaarlijkse VNG-congres.

GemeenteDelers 2023 is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waarin bewezen goede oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken worden gepresenteerd. Deze kunnen via GemeenteDelers mogelijk breder worden toegepast bij andere gemeenten. Dit jaar zijn 68 initiatieven ingediend. Optimaal Leven deed mee in de categorie ‘uitvoeringskracht verhoogd complex’.

Optimaal Leven Hoogeveen De Wolden

Optimaal Leven is een samenwerkingsverband van GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland, Cosis, Zilverenkruis en gemeenten. Het doel is om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen een beter leven te geven. Hiervoor is voor de gemeenten Hoogeveen en De Wolden een team ingericht bestaande uit deskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, het welzijnswerk en de gemeente. Het team geeft de doelgroep behandeling, begeleiding en ondersteuning op maat.

Rol gemeente

De gemeenten Hoogeveen en De Wolden zijn vanaf het begin betrokken bij Optimaal Leven en hebben de aanpak zo veel mogelijk gestimuleerd en ondersteund. Lokaal is het welzijnswerk en zijn Wmo-consulenten gekoppeld aan het team en zijn afspraken gemaakt over versnelde indicatiestelling. Deze investering in tijd en geld leidt in eerste instantie niet tot minder kosten voor de gemeenten. Echter ze zijn ervan overtuigd dat met deze aanpak de zorg en ondersteuning effectiever wordt. Het draagt bij aan de maatschappelijke participatie van een kwetsbare groep inwoners en het voorkomt en vermindert persoonlijk leed bij deze inwoners. De eerste prijs bij GemeenteDelers 2023 zien zij als een bevestiging hiervan.

Meer weten?

Bekijk het filmpje op YouTube, waarin de deelname aan GemeenteDelers wordt toegelicht.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: