Zebrapad bij de BONI in Hollandscheveld

De gemeente heeft voornemens om een voetgangersoversteek, een zebrapad, aan te leggen bij de oversteek van de parkeerplaats tegenover de BONI naar de overkant. Dit om mensen die hun auto geparkeerd hebben op het parkeerterreintje op een veilige manier naar de overkant en vice versa te kunnen krijgen.

Vanuit inwoners en o.a. de Boni supermarkt bestond hier een sterke behoefte aan. De gemeente denkt dat dit een reëel verzoek is en wil hier graag aan meewerken. Er kleeft nog één maar aan, want e.e.a. moet nog financieel bekeken worden dus  is er nog wel een licht voorbehoud. Het is namelijk ook de bedoeling dat de reeds aanwezige drempel wat wordt opgehoogd in het geval er een zebrapad komt.

 

De huidige verkeerssituatie bij de uitrit van het parkeerterrein riep overigens ook vragen op wat betreft de voorrang. Het parkeerterreintje oogt enerzijds als een weg van rechts, anderzijds betreft het hier een weg met een beperkte bestemming (het loopt aan het einde dood voor gemotoriseerd verkeer) en dit zou betekenen dat verkeer dat het parkeerterrein verlaat, voorrang moet verlenen aan verkeer rijdende op het Hoekje. Om een einde te maken aan deze onduidelijkheid zal worden overgegaan tot het plaatsen van haaientanden en een verkeersbord B6. Dit is het witte driehoekige bord met een rode rand.  Dit komt in ieder geval de duidelijkheid ter plaatse ten goede.

Geef een reactie