foto: Pixabay
Gezondheid

Ook zorgverzekering volgend jaar duurder

DSW heeft als eerste zorgverzekering de premie voor 2023 bekend gemaakt. In 2023 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden € 137,50 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 9,75 per maand, een toename van 7,6%.

Premiestijging door toename van zorgkosten

In 2023 zullen de zorgkosten sterk toenemen. Dat komt voornamelijk door de stijgende lonen in de zorg. Daarnaast lopen de overige kosten in de zorg op. De totale kostenstijging in de zorg wordt door de overheid geraamd op ruim 8%.

Inzet reserves beperkt de premiestijging

In de premie van 2023 heeft DSW ruim € 2 per maand per premiebetaler aan de reserves onttrokken om de premiestijging te beperken. Gelet op de reservepositie van DSW is er geen ruimte om een hoger bedrag voor premiedemping in te zetten.

Eigen risico voor DSW-verzekerden blijft € 375

Het eigen risico wordt voor DSW-verzekerden gehandhaafd op € 375 en blijft daarmee € 10 lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet. DSW is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

DSW Zorgverzekeraar is een Onderlinge Waarborgmaatschappij en heeft daarom geen winstoogmerk.

Geef een reactie