Weer een stukje historie verdwijnt uit Hoogeveen: Hollywood valt ten prooi aan sloophamer

Hoogeveen – En weer verdwijnt een pand met een mooi (uitgaans)verleden uit het centrum van Hoogeveen. De oude discotheek en uitgaanscentrum Hollywood valt ten prooi aan de sloophamer Dit is besloten door de gemeente.

Dit pand valt binnen de gebiedsvisie/masterplan herontwikkeling Tamboerpassage e.o., opgesteld door PPHP (Sjoerd Soeters) en vastgesteld door het college in december 2019. In dit plan wordt dit pand gesloopt en heringericht als parkeerterrein, om in de extra parkeerbehoefte te kunnen voorzien, die ontstaat door de herontwikkeling van de Tamboerpassage.

Bedoeling was om in dit pand tijdelijk het poppodium van de Schutstraat te huisvesten totdat het cultuurcomplex klaar zou zijn en het pand aan de Schutstraat te verkopen. Voor deze verhuizing was € 350.000,- nodig. Dit geld was er niet. In overleg met het bestuur van het cultuurhuis (Tamboer en Podium) is besloten om af te zien van de verhuizing van het poppodium naar De Markt 6. Ingezet wordt nu op verbetering van de kwaliteit van het Podium aan de Schutstraat, met geld uit het Regiostedenfonds. De mogelijkheden om activiteiten van Scala te verplaatsen naar de Tamboer en het Podium worden momenteel onderzocht.

Er is kort een serieuze huurder in beeld geweest, echter gezien de benodigde investeringen in het pand om verhuur mogelijk te maken en omdat de gegadigde inmiddels een andere locatie heeft gevonden, is dit ook van de baan. De exploitatielasten voor Markt 6 bedragen ca. € 10.000,- op jaarbasis. Hiertegenover staan geen opbrengsten. Door de leegstand vindt er alleen calamiteitenonderhoud plaats. Gebouw komt hierdoor steeds verder van ons af te staan en neemt af
in waarde.

Er is samen met de VVO Tamboerpassage een projectgroep opgericht die de opdracht heeft om op korte termijn verder te verkennen hoe de Tamboerpassage kan worden herontwikkeld. Gezien de herontwikkelingsplannen van de Tamboerpassage en de investering die moet worden gedaan om tijdelijke verhuur mogelijk te maken, kan het gebouw het beste gesloopt worden. Voor sloop van het pand is geen geld in de begroting opgenomen. Tevens wordt geadviseerd om het pand
niet eerder te verkopen dan wanneer de herontwikkelingen duidelijk zijn. Wel kan er al een besluit worden genomen wanneer het pand te gaan slopen. Foto: Fotoarchief Hollywood

Filmpje uit vervlogen tijden Hollywood

Deel dit bericht!

Geef een antwoord