IJsvereniging V.I.O.S. bijna 65 jaar een begrip

IJsvereniging V.I.O.S. bestaat bijna 65 jaar. Dat zou een feestelijke aangelegenheid moeten zijn, maar deze wordt overschaduwd door het afbranden van de kantine. Reden te meer om aan deze prachtige club een artikel te wijden.

 

Geschiedenis
De ijsvereniging is op 27 februari 1956 officieel opgericht. De allereerste schaatswedstrijden werden verreden op het Zuideropgaande. Hier werden ook de schoolwedstrijden gehouden waarbij de leerlingen van de lagere scholen op een sportieve manier tegen elkaar streden. Later in de tijd werden de evenementen verplaatst naar het Hollandscheveldse Opgaande.

In de jaren 1958-1959 werd duidelijk dat de kanalen en wijken zouden worden gedempt en het toenmalige bestuur heeft in samenwerking met de gemeente een ijsbaan gerealiseerd op de plaats waar nu het trainingsveld van s.v. HODO ligt.

Op deze baan werden vele kortebaanwedstrijden gereden met namen als Boele de Vries en Jantje Venekamp-Tienkamp, in die jaren de nationale kampioenen van deze discipline.
De baan was echter te klein om er langebaanwedstrijden te houden en daarom werd een nieuwe ijsbaan op de huidige locatie gerealiseerd. Dit gebeurde in 1968.

Omdat de baan nu de officiële internationale afmetingen heeft, konden langebaanwedstrijden gehouden worden waaraan o.a. Piet Kleine, Harm Kuipers en Herbert Dijkstra deelnamen.

De vereniging

Het bestuur bestaat momenteel uit tien leden en er is één vacature.

Voorzitter is Arend Smit, secretaris is Tieme Stevens en de penningmeester is Grietje Stevens-Schonewille. De andere leden zijn Albert Lok, Arend Veld, Jan ten Cate, Gerrit Benjamins, Harry Lok, Hessel Kleine en Jan Booij.

Het aantal leden ligt rond de twaalfhonderd inclusief kinderen.

Leden komen niet alleen uit Hollandscheveld, maar ook uit Hoogeveen en de omliggende dorpen. Zelfs uit Ruinen en Wijster.

Tijdens schaatsperiodes komen er per dag ongeveer driehonderd bezoekers. Dat zijn niet alleen schaatsers, maar ook wandelaars die koffie komen drinken en andere geïnteresseerden.

De vereniging kan een beroep doen op wel dertig vrijwilligers. Het ligt aan de omstandigheden, bijvoorbeeld hevige sneeuwval, en het soort werkzaamheden hoeveel mensen er nodig zijn. Tien tot vijftien personen kunnen altijd benaderd worden voor een klus.

Helaas laat de laatste jaren de winter verstek gaan, maar het bestuur en de vele vrijwilligers zorgen er ieder jaar weer voor, dat àls het dan winter wordt, iedereen gebruik kan maken van een lekker verwarmde kleedruimte en thee, koffie, chocolademelk en diverse versnaperingen kan krijgen.
De charme van de oude oliekachel in het midden van de kantine en de hout – en kolen gestookte driegaatskachel heeft in de loop van de jaren plaats gemaakt voor een centrale verwarming maar de spreekwoordelijke knusheid is in stand gebleven.

 

Werkzaamheden
Het gehele jaar door worden werkzaamheden op de baan verricht. Bestuursleden en vrijwilligers zorgen voor het onderhoud aan de opstallen, zorgen er voor dat het gras wordt gemaaid en om de zoveel jaar worden de opstallen van een nieuwe laag verf voorzien. ’s Winter bestaan de werkzaamheden uit het sneeuwvrij krijgen en houden van de ijsbaan, schaatsbanen te creëren en de ijsvloer zo nodig in de nachtelijke uren te preparen. Hiervoor hebben de mensen de beschikking over al dan niet gemotoriseerde sneeuwschuivers, – bezems en uiteraard een pomp met slangen.

 

Veranderingen in het klimaat en mogelijk ander gebruik van de ijsbaan

In de zomermaanden diende de accommodatie van VIOS lange tijd als uitvalsbasis voor vogelherkenningstochten en organiseerde De Snelle Rakkers hier de VIOS- crossloop. In verband met de smalle paden langs het water is besloten de crossloop te verplaatsen naar het recreatiegebied Schoonhoven.

Overige activiteiten zouden wellicht het onderzoeken waard zijn. Zo heeft men al eens geopperd een kanovijver te realiseren  maar men moet bedenken dat het gaat om vrijwilligerswerk  en om nu alle dagen aanwezig te moeten zijn, zal het meer op een verplichting beginnen te lijken.

 

De toekomst van natuurijsbanen

Of er nog toekomst is voor een natuurijsbaan, de tijd zal het leren.
Onverlaten hebben er in ieder geval voor gezorgd dat het seizoen 2020-2021 een verloren seizoen is geworden. Door brandstichting is de kantine volledig uitgebrand en zal op zo’n  korte termijn niet herbouwd kunnen worden.
Noodvoorzieningen in de vorm van een tent is een mogelijkheid maar het ontbreekt nu ook aan de benodigde stroomkracht voor de baanverlichting.

 

Een spontane donoractie, opgezet door Wout Smit, laat zien dat de ijsvereniging een belangrijk deel uitmaakt van de Hollandscheveldse samenleving en dat geeft het bestuur de stimulans om Hollandscheveld, zo snel als mogelijk, weer op de schaatsen te krijgen op de fraaie locatie aan de Kerkhoflaan. Wie wil doneren kan een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL52 RBRB 09 39 183749 t.n.v. IJsvereniging VIOS

 

Op 27 februari is er een online stream benefietconcert georganiseerd m.m.v. Kick’n (ouderwetse rock uit Elim), Rik Pilage (countryzanger) en de Buttbugs (Irish Folk op zijn Hollandschevelds). Kaartjes à € 7,50 zijn te bestellen via benefietvios@gmail.com
De opbrengst hiervan komt ten goede aan de opbouw van een nieuw onderkomen.

 

V.I.O.S. staat voor Vooruitgang Is Ons Streven.

Laten we hopen dat deze naam een extra steuntje in de rug is voor iedereen die bij de vereniging betrokken is. Hopelijk wordt de kantine snel weer opgebouwd en kunnen we dit rampjaar achter ons laten.

 

 

Naschrift redactieprachtveld:

Kanovaren op de ijsbaan is een leuk idee! Wie heeft nog andere ideeën? Laat het ons weten info@prachtveld.nl. De redactie zorgt er voor dat ze in het bezit van VIOS komen.

Bron: pr8veld

Deel dit bericht!

Geef een antwoord