Aantal coronabesmettingen in Drenthe daalde afgelopen week, grote zorgen over de Britse virusvariant

Regio – Het aantal coronabesmettingen in Drenthe daalde de afgelopen week. Er blijven echter grote zorgen over de Britse virusvariant. Ook blijft de zorgcontinuïteit in zorginstellingen zeer zorgelijk. Het aantal clusters in zorginstellingen is verder toegenomen en ook de zorgcontinuïteit in een aantal verpleeg- en verzorgingstehuizen staat nog steeds onder grote druk. Het is ontzettend belangrijk de maatregelen vol te houden om de verspreiding van de ‘oude’ variant snel zo laag mogelijk te krijgen en de nieuwe varianten in te dammen.

Aantal besmettingen
De afgelopen week nam het aantal corona-besmettingen met 20% af ten opzichte van de week ervoor. Het ‘vindpercentage’ – het aantal positieve testuitslagen ten opzichte van het aantal testen – is afgenomen van 11,5 naar 10,7%.

Het verloop van het aantal positieve testen in Drenthe, de omliggende regio’s en landelijk van de afgelopen week is samengevoegd in een grafiek.

GGD-medewerkers voeren momenteel volledig bron- en contactonderzoek uit. Dat betekent dat zowel de positief geteste persoon als de nauwe contacten persoonlijk door de GGD worden geïnformeerd en gemonitord. Dit houdt in dat ze tijdens de isolatie-/quarantaineperiode ook gebeld worden voor afstemming en advies.

De meeste besmettingen vonden plaats onder 50-59 jarigen (11%). Daarna volgt de groep jongeren (15-24 jarigen) en ouderen (60-64 jarigen) 8%. Voor zover bekend vonden de meeste besmettingen nog altijd plaats in de thuissituatie (52%), gevolgd door besmetting tijdens bezoek van/bij familie of vrienden (20%), werksituaties (14%) en verpleeghuizen of woonzorgcentra voor ouderen (13%).

Ziekenhuisopnames
De druk op de ziekenhuizen blijft onverminderd groot. Het aantal opnames is licht gedaald (ziekenhuisopnames: van 15 naar 13, verpleegafdeling: van 27 naar 23, IC van 16 naar 14). Er is een hoge druk op beddencapaciteit, voornamelijk op de IC.

Testen
GGD Drenthe deed vorige week 7.859 testen. 17% minder testen dan de week ervoor. Dit zijn zowel PCR-testen als antigeentesten (ook wel sneltest genoemd, aangeboden op de TT-locatie in Assen). Lees voor het verschil en meer informatie over de verschillende testen dit nieuwsbericht. Je kunt momenteel bijna altijd dezelfde dag terecht en ontvangt de uitslag binnen twee uur (antigeentest, TT-locatie) of uiterlijk de volgende dag (PCR).

Vaccinaties
Het vaccinatieproces in het Test- en Vaccinatiecentrum Drenthe in Assen verloopt goed. Dagelijks voert GGD Drenthe rond de 300 vaccinaties uit. In totaal werden in de eerste week van opening 2.034 vaccinaties gegeven. De mensen die in aanmerking komen worden landelijk ingepland volgens de vaccinatiestrategie van het ministerie van VWS.

Zorgen over de Britse virusvariant
De Britse variant lijkt zich sneller te verspreiden en zal dan de oude variant op den duur verdringen. De (nog grove) inschatting van het OMT is dat ongeveer 10% van de mensen die nu besmet worden de Britse variant hebben en dat dit percentage in de loop van de maand februari boven de 50% uit kan komen. Dit zal naar verwachting leiden tot een nieuwe toename in het aantal ziekenhuis- en IC opnames in maart en april.

 

De landelijke rapportage over de afgelopen week op rivm.nl.

www.drentenvoorelkaar.nl

Deel dit bericht!

Geef een reactie