Politiek

CDA blij met minder hoge OZB-stijging, maar teleurgesteld over raad

Persverklaring CDA Hoogeveen -Na een bijna zes uur durende vergadering werd gisternacht om 1.15 uur de begroting van Hoogeveen voor 2021-2024 vastgesteld. Een paar minuten daarvoor zorgden CDA, GB en SGP er gezamenlijk voor dat de voorgestelde OZB-verhoging van 28% in 2021 en nog eens 5% in 2022 omlaag ging naar 16% en 0% in die jaren. Eerder op de avond zorgden deze zelfde partijen ervoor dat de gemeente wat zuiniger aan moet gaan doen.

 

Minder investeren en sparen

In de voorgestelde begroting was voor de komende vier jaar ruimte opgenomen voor 86 miljoen aan investeringen en een spaardoelstelling van 17 miljoen. Volgens het CDA veel te veel en onnodig in financieel zware tijden. Op voorstel van het CDA werd tijdens de vergadering besloten 7,7 miljoen euro minder in de begroting op te nemen voor sparen en investeren de komende vier jaar. Met deze ruimte kwamen GB, CDA en SGP met een gezamenlijk voorstel om een derde van dit bedrag in de gemeentelijke spaarpot te houden voor tegenvallers, en twee derde terug te geven aan de inwoners van Hoogeveen door de OZB minder drastisch te verhogen in 2021 en in de jaren daarna helemaal niet meer. Ondanks dat een groot deel van de raadsfracties tegen dit voorstel stemden, haalde het toch een meerderheid van 18 stemmen tegen 12.

 

Uniek

Het CDA is erg blij met dit resultaat. ‘Voor ons is de OZB de allerlaatste knop om aan te draaien. De OZB raakt heel veel inwoners rechtstreeks in de portemonnee. Ter illustratie: 61% van onze inwoners woont in een koopwoning, onnodig om te zeggen dit niet allemaal miljonairs zijn. Vooral de lagere inkomens en middeninkomens worden dus geraakt. Om nog maar te zwijgen van de vele bedrijven die het juist dit jaar extra moeilijk hebben door Corona. Dan is een OZB-stijging van 28% veel te gek,’ aldus Erik-Jan Kreuze, fractievoorzitter van het CDA. ‘Er zijn bijna altijd alternatieven te vinden en daar zijn we de afgelopen weken met elkaar volop naar op zoek gegaan. En we hebben die alternatieven gevonden zonder pijnlijke maatregelen te hoeven nemen in bijvoorbeeld het sociaal domein’. Overigens strijdt het CDA deze gehele raadsperiode al tegen OZB-stijgingen en was met het gesloten zomerakkoord ‘Schone lei’, waar maar liefst een OZB-verhoging in stond van 28%, de maat vol. In de raadsvergadering van 27 augustus maakte het CDA direct duidelijk dat zij tot aan de begroting zou zoeken naar mogelijkheden om de opgenomen OZB-stijging tegen te gaan. Die zoektocht heeft succes gehad. De OZB-stijging is naar beneden bijgesteld en vastgezet op eenmalige stijging van 16,7% in 2021. ‘Nog steeds een flinke stijging, die we liever helemaal hadden voorkomen. Dat bleek politiek niet haalbaar. Deze verlaging van 11,3% is echt uniek te noemen’, aldus Kreuze.

 

Teleurgesteld

Het CDA was niet alleen blij. Teleurgesteld was de partij over de behandeling van de begroting. Een aantal partijen had zich vastgebeten in één onderwerp en wilde het eigenlijk nergens anders over hebben. Voor hen was het enige doel van de avond over een begroting van 180 miljoen het redden van de subsidie aan muziekschool Scala van €460.000.

 

Compliment

Bij de behandeling van de begroting heeft het CDA haar complimenten uitgesproken naar het college. Er wordt op inhoud gezocht naar oplossingen en raadsfracties krijgen daarvoor de volledige medewerking van wethouders en ambtenaren. Dat was belangrijk richting de begroting, maar zal hierna nog belangrijker zijn. Er is genoeg gepraat over geld. Het komende jaar gaat het CDA met goede energie verder op inhoud aan de slag en vooral met de jeugdzorg, onderwijshuisvesting en schuldenproblematiek.

3 gedachten over “CDA blij met minder hoge OZB-stijging, maar teleurgesteld over raad

  • Mag ik even een teiltje? Ik ga namelijk gigantisch over mijn nek van zoveel schijnheiligheid. Het CDA presenteert zich hier als de redder van Hoogeveense inwoners. CDA-Hoogeveen moet zich diep en diep schamen voor zoveel onbeschaamdheid. Hoezo geen maatregelen te hoeven nemen in het sociale domein. Met het grootste gemak pakte CDA-Hoogeveen jaarlijks €230.000 van de sociale minima af om te schenken aan Scala. Niet dat ik Scala niks gun maar je genereus tonen naar Scala met geld gepikt van sociaal zwakkeren vind ik werkelijk een actie van de laagste orde. Maar van CDA-Hoogeveen zijn we wel gewend dat men mooi weer speelt met geld van anderen.
    Dat Hoogeveen in een financieel moeilijk parket is komen te verkeren durf ik met een gerust geweten hoofdzakelijk op het conto van CDA-Hoogeveen te schrijven. Het was Kreuze zelf die onlangs zei dat het niet altijd afschrijven en reserveren, zo dat wel behoorde, een weloverwogen keuze van CDA-Hoogeveen was. Herhaaldelijk werd hierdoor de raad een veel te gunstig plaatje voorgespiegeld om de oppositie wind uit de zeilen te nemen. Ik kan het weloverwogen gunstiger voorstellen van zaken dan die zaken in werkelijk waren niet anders duiden dan doortrapte misleiding. Op de door mij op de facebookpagina van CDA-Hoogeveen gestelde vraag met welk doel CDA-Hoogeveen daartoe gekozen heeft blijft men het antwoord schuldig. Met het herhaaldelijk geven van een verkeerde voorstelling van zaken werd de raad verleid onverantwoorde investeringen te doen. De doortrapte gemeenheid van CDA-Hoogveen is het best duidelijk te maken aan de hand van het ijsbaanplan. De financiële onderbouwing daarvan kwam van de hand van CDA-wethouder Hiemstra. Die onderbouwing zat dermate gemeen in elkaar dat slechts een aantal raadsleden het werkelijk snapten. Dat ze het niet snapten moge duidelijk zijn uit het feit dat een raadslid van Gemeentebelangen mij vertelde dat diens fractie het raadsvoorstel van 30 maart 2017 niet snapten maar omdat ze zo graag die ijsbaan gerealiseerd wilden hebben voor het voorstel hebben gestemd. Zo gaat dat dus. Het college legt onder leiding van de CDA-wethouder aan de raad een dermate bedrieglijk raadsvoorstel voor dat zelfs de coalitiegenoot Gemeentebelangen een rad voor ogen werd gedraaid. Wat er zo kwalijk aan het voorstel was? Welnu. Voor ons inwoners werd verborgen gehouden dat die ijsbaan geen gemeentelijk eigendom zou worden maar eigendom van de toenmalige fractievoorzitter van GroenLinks privé en 3 van zijn vrienden. De raad en ons inwoners werd een winstgevende ijsbaan gepresenteerd. Volgens het onderliggende plaatje klopte dat ook. Maar niet de gemeente Hoogeveen zou die winst op haar bankrekening kunnen bijschrijving maar Gerard Fidom en vrienden. Dat die winst voor privépersonen gerealiseerd werd doordat de gemeente Hoogeveen 30 jaar lang zou zorgen voor een lastenverlichting van jaarlijks €850.000 werd ooit al dusdanig aan de raad en ons inwoners voorgesteld. Dat van die €815.000 jaarlijks €400.000 afkomstig was uit diefstal werd ook voor ons verborgen gehouden. Onder aanvoering van CDA-Hoogeveen zouden wij inwoners 30 jaar lang ten bedrage van €400.000 jaarlijks worden beroofd. Eenzelfde truc werd ook uitgevoerd voor de realisering van de parkeergarage. Voor meerdere projecten is eenzelfde truc als bij de ijsbaan toegepast. Dat leidde ertoe dat niet alle kapitaallasten aan de betreffende projecten werden toegeschreven. Het gevolg daarvan is dat er onvoldoende wordt gereserveerd voor groot onderhoud of vervanging. Hierdoor konden projecten in de exploitatie gunstiger worden voorgesteld dan ze werkelijk waren. Dit soort dubieuze praktijken hebben ertoe geleid dat Hoogeveen geen nagel meer heeft om haar kont te krabben. Het is hoofdzakelijk CDA-Hoogeveen die zich een dergelijk dubieus handelen dacht te kunnen veroorloven. Dat men zich nu durft opstellen als de verlosser voor de Hoogeveense inwoners slaat dan ook alles en maakt me woest. Voor die ijsbaan was men heel onchristelijk genegen de inwoners te beroven! Die C past CDA-Hoogeveen niet. Met diverse afgesproken geheimhoudingen wil men het verderfelijke handelen voor ons inwoners verborgen houden. CDA-Hoogeveen past geen arrogante houding als in de persverklaring tentoongesteld. CDA-Hoogveen past slehts het boetekleed.

  • En ze dronken een glas, deden een plas en het bleef zoals het was . Elkaars stoel warm houden !

Geef een reactie