Provincie Drenthe stelt € 675.000,- beschikbaar voor groei en innovatie

De provincie Drenthe vindt het belangrijk om juist in deze tijd ondersteuning te bieden aan het Drentse bedrijfsleven. Om die reden is voor de ‘Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer 3.0’ een bedrag van € 675.000,- beschikbaar gesteld. Hiermee faciliteert de provincie de groei van ondernemers en versterkt daarmee de Drentse economie en de regionale werkgelegenheid. Het zorgt ervoor dat het bedrijfsleven kan investeren en fungeert daardoor als een vliegwiel van de Drentse economie.

Gedeputeerde Henk Brink: “Vanwege de impact van de corona-crisis en een markt die zich constant ontwikkelt, moeten ondernemers hun bedrijfsvoering continu aanpassen. Als provincie hebben we belang bij een sterk MKB, een netwerk van ondernemers dat werkgelegenheid creëert en innoveert. Deze regeling draagt daaraan bij en biedt ondernemers de mogelijkheid om financiële ondersteuning te krijgen.”

Vouchers succesvolle formule

De vouchers zijn de afgelopen jaren veelvuldig aangevraagd en zijn bedoeld voor ZZP’ers en MKB’ers die zich bezighouden met de volgende thema’s: agribusiness, groene chemie, circulaire economie, energie, digitalisering, HighTech Systems & Materials (HTSM), logistiek en gezondheids- en vrijetijdseconomie.

Drentse ondernemers gebruiken de voucher om te groeien, te innoveren en voor het vinden van een nieuwe afzetmarkt. Honderden bedrijven in Drenthe hebben gebruik gemaakt van de vouchers om specifieke kennis in te huren voor bijvoorbeeld bedrijfsadvies, het maken van marketingplannen en prototype-ontwikkeling. Reden genoeg om opnieuw vouchers te gaan gebruiken.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord