Opinie: CDA

Erik-Jan Kreuze van het CDA vergelijkt zich graag op zijn weblog met de politici Ruud Lubbers (1939-2018) en minister- president Mark Rutte (1967): die zijn voorstander van de participatiemaatschappij: de oplossing voor onze misère.!, aldus Kreuzeman. Overigens sprak in 1991 PVDA leider Wim Kok (1938-2018) het PVDA congres al toe met de woorden: ‘Wij zitten nu in een overgangsfase: van een verzorgingsstaat naar een werkzame, naar een participatiesamenleving’: Kok is voor velen een verrader van het socialisme. Volgens Kreuzeman belemmert een centrale overheid het dragen van verantwoordelijkheid en veroorzaakt de verzorgingsstaat juist liberalisme, individualisering en financiële misère.

Ik twijfel aan zijn visie. Verantwoordelijkheid laten nemen en niet vertroetelen is prima, maar niet ieder kan meekomen in een maatschappij waar het recht van de sterkte/gemeenste geldt. Liberale kapitalistische politiek omarmt het marktmechanisme, niet armen en kwetsbaren. De participatiesamenleving is dan ook geen sociale maatregel, maar vooral een verkapte bezuiniging: het Rijk hevelt taken over de schutting van de gemeente en die naar de burger.

De overheid moet echter de basis zijn voor bescherming, structuur in de samenleving, infrastructuur en de basisvoorwaarden creëren voor vestiging van bedrijven en mensen.
Via een rechtvaardig belastingstelsel en premieheffing moeten voorzieningen worden betaald.

Zo hebben we gezamenlijk de politie ingesteld om ons tegen elkaar te beschermen. WMO en jeugdhulp ellende zijn juist een consequentie van de participatiemaatschappij. Het liberale beleid in Hoogeveen, waar het CDA zelf deel van uitmaakt, heeft geleid tot allerlei geldverslindende prestigeobjecten waarvan de burger in Hoogeveen de rekening van betaald en de minst weerbaren en zo u wilt betrokkenen en voorzieningen in zwaar weer zitten.

We zijn afhankelijk van een sterke, betrouwbare overheid: die ontbreekt in Hoogeveen.

Kreuzeman kijkt naar de toekomst. Ik zou de burgers van Hoogeveen adviseren bij de volgende verkiezingen in 2022 te onthouden wie zich schuldig maakt aan hoogmoed.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord