Schoolomgevingen moeten veiliger: ga lopend of met de fiets naar school

Uit recente gesprekken door Veilig Verkeer Nederland met scholen en gemeenten, blijkt dat verkeersdrukte rondom basisscholen op veel plekken een probleem is. Daarom trekken we aan de bel en laten we weten dat het dringend nodig is om schoolomgevingen veiliger te maken. Hiervoor start deze week een nieuwe campagne onder het motto ‘Meedoen is makkelijk’. Automobilisten worden verzocht om schoolzones zoveel mogelijk te vermijden.

De oproep aan ouders luidt: ‘Op de fiets naar school maakt de buurt blijer’ en moet ervoor zorgen dat ouders hun auto ’s morgens laten staan en hun kinderen in de plaats daarvan vaker lopend of met de fiets naar school brengen. Dit nieuwe haal- en brenggedrag moet vanaf nu de norm worden. Aanleiding: lopend of fietsend naar school gaan leidt tot minder verkeersdrukte rondom scholen en voor kinderen specifiek ook tot meer praktijkervaring.

Duidelijke afspraken

Het realiseren van een nieuwe norm rondom het halen en brengen van kinderen. Volgens VVN is dit hard nodig om schoolomgevingen veiliger te maken. De directe schoolomgeving wordt bij voorkeur autoluw of zelfs autovrij. Saillant detail: In Nederland is de gemiddelde afstand van huis naar een basisschool zo’n 600 meter.

“Het inrichten van schoolstraten, waarbij schoolomgevingen vlak voor en na de schoolbel voor auto’s tijdelijk worden afgesloten, gebeurt al steeds vaker. Ook helpt het wanneer scholen en ouders onderling duidelijke afspraken maken over het gewenste haal- en brenggedrag. De meeste basisscholen zijn gelegen in de woonwijk zodat het makkelijk, leuk en leerzaam is om kinderen lopend of op de fiets te begeleiden naar school. Totdat ze het zelf kunnen.”

Uiterst waardevol

Uit recent onderzoek van Veilig Verkeer Nederland onder ruim 3.300 ouders, blijkt dat maar liefst 95% van alle basisschoolkinderen binnen een straal van vijf kilometer bij hun school vandaan woont. Het realiseren van een nieuwe norm rondom het halen en brengen moet daarom haalbaar zijn. Ook laat de organisatie weten dat het uiterst waardevol is om je kind lopend of op de fiets te brengen. Ouders die hiervoor kiezen integreren verkeerseducatie namelijk op een natuurlijke manier in hun dagelijkse routine en zorgen er zo voor dat hun kind praktijkervaring opdoet. Kinderen die in het verkeer veel praktijkervaring opdoen, zijn zich eerder bewust van de gevaren en kunnen ook eerder zelfstandig naar school toe.

Top-5 oplossingen

Verkeersveiligheid is niet direct tastbaar, maar wel van levensbelang. Om iedereen die aan het verkeer deelneemt hieraan te herinneren, en om meedoen makkelijk te maken, presenteert Veilig Verkeer Nederland aan alle weggebruikers een Top-5 met oplossingen:

  1. Geef ruimte aan kinderen en vermijd schoolzones
  2. Houd extra rekening met kwetsbare verkeersdeelnemers
  3. Rij relaxed, gun jezelf en anderen de tijd
  4. Houd je aan de verkeersregels
  5. Rij mobielvrij, rij MONO
Deel dit bericht!

Geef een antwoord