Algemeen

VRD heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld: 1,5 meter afstandsnorm blijft

Hoogeveen – De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 15 juli 2020 geldt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Dit zijn de wijzigingen in de nieuwe noodverordening:  

1,5 meter afstandsnorm

 

Voor de volgende personen geldt een uitzondering op deze norm:

 1. kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling
  Deze uitzondering geldt niet wanneer deze kinderen op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs zijn.
 2. personen met een handicap onderling, wonend op hetzelfde adres
 3. personen met een handicap en hun begeleiders en vaste mantelzorgers, voor zover een afstand van 1,5 meter niet lukt 

 • Vervoer

In het overig bedrijfsmatig personenvervoer geldt de verplichting voor het dragen van een niet-medisch mondneuskapje voor reizigers vanaf 13 jaar niet bij maximaal 2 personen vanaf 13 jaar per voertuig of vaartuig inclusief bestuurder.

 • Placering

Sauna en wellness wordt toegevoegd als activiteit waarbij placering plaatsvindt door het aanwijzen van een afgebakende locatie waar gebruik van wordt gemaakt voor de activiteit.

 • Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg

In verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg waar zich één of meer COVID-19 besmettingen voordoen, kunnen bezoekers alleen met toestemming van de beheerder aanwezig zijn. Bezoek moet zijn toegestaan:

 1. als het de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat;
 2. als bij de betreffende bewoner wordt verwacht dat hij/zij op korte termijn overlijdt (of vergelijkbare omstandigheden);
 3. voor bezoek in verband met het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

Voor structurele vrijwilligers is een uitzondering op het verbod mogelijk.

Virus onder controle houden
De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:

 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).
 • Blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten, te hoesten of te niezen, gooi deze daarna weg en was uw handen.
 • Hoest en nies anders in de binnenkant van uw elleboog.
 • Was vaak uw handen.

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Er zijn door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet is begonnen met het aanpassen van maatregelen. Dat geeft meer drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Klik hier voor de noodverordening van 15 juli 2020.


Toezicht en handhaving

Via een aanwijsbesluit is geregeld dat politie, buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders van de Drentse gemeenten mogen optreden als zij overtredingen signaleren op basis van de noodverordening.


Meer informatie

Onder Vragen en antwoorden hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rijtje gezet. Hebt u een vraag aan de Veiligheidsregio Drenthe die hier niet bij staat? Stuur dan een e-mail naar corona@vrd.nl. Daarnaast verwijzen we u voor meer informatie graag door naar andere instanties.

Een gedachte over “VRD heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld: 1,5 meter afstandsnorm blijft

 • Alleen is er van handhaving totaal geen sprake, zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om 1,5m afstand te houden bij de tamboer als door de deuren bij de jumbo gaat. Mensen in winkels die het negeren inclusief het winkelpersoneel zelf zoals de vakkenvullers

Geef een reactie