Politiek

Raad wil snel uitvoering geven aan motie

Raad wil snel uitvoering geven aan motie, Dat is de conclusie van het fractievoorzittersoverleg van gisteravond. Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin uitgesproken is dat zo snel mogelijk twee externe informateurs moeten worden benoemd.

Deze informateurs moeten de zomerperiode benutten om te komen tot een breed gedragen akkoord over het beleid en het bestuur in Hoogeveen. Gisteravond heeft de commissaris van de Koning Jetta Klijnsma zich laten informeren over de stand van zaken en zijn de fractievoorzitters begonnen met het uitvoeren van de motie door een opdracht en een profiel vast te stellen voor de informateurs. De informateurs worden nu geworven.

‘Demissionair’ college

De status van het huidige college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen is ‘demissionair’. Die term bestaat niet bij gemeenten, maar geeft wel duidelijk aan wat het college wel en niet doet. Het betekent dat de wethouders Erik Giethoorn en Gert Vos aan blijven totdat er een nieuw college is gevormd en beperken zich tot de lopende zaken

Geef een reactie