Algemeen

College vraagt subsidie verkeersveiligheid aan

Hoogeveen – Het college heeft bij het Rijk subsidie aangevraagd om de verkeersveiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren. Na decennia van dalende cijfers op de Nederlandse wegen stijgt het aantal verkeersdoden weer licht en neemt het aantal verkeersgewonden toe.

Op gemeentelijke en provinciale wegen vallen veruit de meeste slachtoffers (75%). Daarom heeft de regering het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) vastgesteld, met als ambitie nul verkeersslachtoffers. Voorwaarde voor de subsidie is dat de gemeente ook vijftig procent financiert.  De gemeente heeft meerdere plannen voor de verbetering van de verkeersveiligheid op stapel staan. Het college denkt dan ook dat het de moeite loont om de subsidie aan te vragen. In de meerjarenbegroting 2020-2023 staat voor 2021 acht ton voor de investering in de wegen (asfaltprogramma). Dit geld kan ingezet worden als cofinanciering. Maar bij de afwegingen voor de begroting 2021 moet nog blijken of dit bedrag wordt gehandhaafd.

Geef een reactie