Column

Opinie: Notitie samenredzaamheid

Ik heb na het lezen van enkele zinnen al geen vertrouwen meer in de  notitie ‘samenredzaamheid’ van het college van burgemeester en wethouders (juni 2020) (hierna: college) van Hoogeveen . Ook de toon vind ik onplezierig. Zo stelt wethouder Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) dat indien de OZB (Onroerend Zaak Belasting) niet verhoogd wordt, niet uitgesloten wordt dat het zwembad en de bibliotheek moeten sluiten.

Dit terwijl in de notitie het zwembad en de bibliotheek als een basisvoorziening wordt gezien.

 

Met deze voorstellen zal het college van Hoogeveen geen prettige woon- en werkgemeente creëren. Als basisvoorzieningen verdwijnen vertrekken ook de middenklasse en bedrijven, hetgeen desastreus zal werken op de gemeentelijke kas. Uitlatingen van wethouder Van der Heide dat indien de gemeente een artikel 12 status krijgt het ingrijpen van de provincie zal leiden tot een nog hogere OZB zie ik als chantage. Bovendien is het niet fair drammerig

meer geld van de burger te willen, terwijl het college het gemeenschapsgeld verkwanselt.

 

Provinciaal ingrijpen zou geen uitgesproken visie opleveren, aldus de notitie van het college aan de gemeenteraad. Het college verwijst naar de kosten in het sociale domein, echter zij heeft onderwijl blijvend in grote financiële projecten geïnvesteerd, die hebben geleid tot een huizenhoge miljoenenschade. Ik zal u niet vermoeien met de details van al die projecten die ‘niet uitkomen”, zoals de parkeergarage, ijsbaan/zwembadcombi, kindcentrum “Wolfsbos”, Riegmeer en het Cultuurhuis.  Het college moet zich de vraag stellen of ze zélf visie heeft om grote projecten te leiden. De lopende projecten stopgezet is kapitaalvernietiging. Wat brengen toekomstige projecten ? Ik doel hierbij o.m. op het de complexe transitie in wijk Erflanden van aardgas naar watergas. Desalniettemin ontwijkt de notitie de rode cijfers en het financiële wanbeheer door tomeloze ambitie uit te stralen. Beter: blijvende overmoed, zoals ook blijkt uit door de burgemeester critici afschilderen als azijnpissers en afbreken rekenkamerverslag.

 

De notitie doet voorkomen dat het college actief naar de bewoners van Hoogeveen luistert. Inwoners kunnen vragen, suggesties, maar ook kritiek mailen naar info@hoogeveen.nl

voor een financieel gezond Hoogeveen: dit wordt meegenomen in de begroting 2021-2024.

Het college wil hiermee draagvlak creëren voor haar beleid, die er volgens mij niet meer is.

 

Zoethoudertjes dus. Reeds eerder is dit spelletje gevolgd, zoals in de Tamboer. Ondanks waarschuwingen meende wethouder Erik Giethoorn dat verloskunde en de kinderafdeling

 

uit ziekenhuis Bethesda zouden verdwijnen. Na de presentatie van het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC) heeft het college de commissieleden afgeserveerd.

 

 

Sinds 2011 is Karel Loohuis Burgemeester van Hoogeveen. Niet kies is dat het college voor het bankroet van de gemeente Hoogeveen zout in de wonden gooit van haar voorgangers tot 2010: “spelregels voor een conservatief begrotingsbeleid zijn door de gemeenteraad al vóór

2010 verlaten” (..) verhuld door toevoegen “meevallers” bij de jaarrekening. Er is blijkbaar  weinig geleerd, want het gemeentebestuur liet zich verrassen door tegenvallende meevallers.

 

Mijn indruk is dat de notitie een soort charmeoffensief is die dient om de leden van het college van burgemeester en wethouders in het zadel te houden. Het college wil niet onder de schande lijden van het onder curatele gesteld worden van de provincie omdat dit als een brevet van onvermogen uitgelegd kan worden. Met het hoofd in de wolken dromend over een bruisend Hoogeveen, ‘vergeet’ men dat Hoogeveen een bescheiden plaatje is. Daarom komt men nu met de ‘bekentenis’ op te grote voet geleefd te hebben. Als het kalfverdronken is…

 

College, maar ook de gemeenteraad – die haar controlerende taak ondergeschikt maakt aan partijpolitieke belangen- zijn volgens mij politiek verantwoordelijk voor deze (financiële) ramp. Nog beter dan ingrijpen van de provincie zou na het aftreden van het college zou een informateur benoemd moeten worden met als opdracht te zoeken naar betrouwbare en kwalitatief hoogstaande bestuurders, die de boel in Hoogeveen weer op poten zetten. Het beste recept is volgens mij een niet partij gebonden zakencoalitie met vergaande bevoegdheden. Met een frisse wind in Hoogeveen kunnen we weer vertrouwen krijgen.

 

 

 

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

 

Geef een reactie