Onrust Protestantse Gemeente Hoogeveen door blunder gemeente Hoogeveen

Hoogeveen – Op 27 mei jl. is in  het Torentje (uitgave van de gemeente Hoogeveen) een aankondiging gedaan van een voorgestelde wijziging bestemmingsplan aan de Leeuweriklaan. Deze zou gebaseerd zijn op de verkoop van een deel van de grond bij de Oosterkerk

In deze publicatie stond het volgende te lezen:  Er zijn plannen voor de bouw van een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie: Het Gastenhuis. Dat moet op het terrein van De Oosterkerk aan de Leeuweriklaan in Hoogeveen komen. Het kerkbestuur constateert afnemende aantallen bezoekers en activiteiten en kan daarom met minder ruimte toe. Het bestuur wil het hoofdgebouw handhaven en de bijgebouwen slopen. Zo ontstaat er ruimte aan de zuidkant van het perceel voor Het Gastenhuis.

Mogelijke verkoop is nog geen besluit genomen

PGH laat weten op hun websites  dat over deze mogelijke verkoop nog geen besluit is genomen en de mededeling aan de gemeente Hoogeveen is niet door CvK of AK gedaan. Daarmee is genoemde wijziging buiten initiatief van de PGH aangevraagd, alsook de bijbehorende publicatie.

PGH laat weten waar ze juist in overleg met de betrokken partijen en in de communicatie naar buiten zorgvuldig te werk gaan, betreuren ze deze gang van zaken.
Wanneer er onzerzijds voorstellen gereed zijn zullen we dat op de kerkordelijke weg aan de gemeenteleden van de PGH voorleggen.  De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters betreuren de publicatie van de gemeente Hoogeveen.

Deel dit bericht!

Geef een reactie