Opinie: huisjesmelkers

Op zich goed bericht dat Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (malafide) verhuurders wil aanpakken, nog voor de zomer. Of dit plan een roze wolk blijft weet ik niet, maar voor veel oudere flats in Hoogeveen is het al te laat. Veel van deze koopflats zijn immers al verhuurd. In een tijd dat spaargeld op een bankrekening zetten niet meer loont, investeren sommigen liever in onroerend goed.

Het probleem zit niet alleen in huisjesmelkers, beleggingsmaatschappijen, makelaars en particulieren die hun flat verhuren. De vrije markt lokt ook bij tijd en wijle asociale elementen onder de huurders die onder de rader van justitie willen blijven en door hun duistere achtergrond geen huurwoning weten te bemachtigen bij een woningbouwcoöperatie. Probleemhuurders zijn onverschillig over het onderhoud van de flat en de leefbaarheid en veroorzaken problemen, zoals geluidsoverlast en drugshandel.

Ik wil overigens niet iedereen over een kam scheren: er zijn ook fatsoenlijke huurders en eigenaren, maar helaas ontbreekt afdoende wettelijke bescherming en heeft een VVE momenteel geen mogelijkheid om verhuren tegen te gaan. De gemeente Hoogeveen heeft ook geen bevoegdheid op dit terrein, tenzij er duidelijk sprake is van een drugspand. De resterende inwonende fatsoenlijke eigenaren zijn minder genegen in een flat met problemen te blijven wonen en zoeken hun heil elders. In een tijd waarin gebrek is aan betaalbare sociale huisvesting verontschuldigen vastgoedondernemers en makelaars zich met het feit dat ze markgerichte prijzen vragen, maar dat is geen reden voor rekenen van woekerhuren. Helaas doen woningbouwcorporaties, die voorheen sociale woningbouwverenigingen waren en met het marktdenken meegaan hieraan ook mee door huizen in de verkoop te doen. Ik hoop dat het nieuwe beleid geen symboolpolitiek is en zoden aan de dijk zet zodat er weer sociale woningbouw komt en er weer actieve sociale woningbouwverenigingen komen. Bij het nieuwe ministerplant moet de gemeente, waaronder die van Hoogeveen de regie nemen.

Gezien de aankoop van onroerend goed buiten medeweten van de raad om en andere risicovolle investeringen door de gemeente Hoogeveen terwijl burgers in financiële nood zitten vraag en lijden onder hoge huren en soms slecht onderhouden woningen, vraag ik me af of de bedoelingen van de gemeente Hoogeveen zuiver zullen zijn en ze wel zullen investeren in sociale woningbouw en tegengaan van ongewenste huismelkerij in Hoogeveen.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord