Hoe is de leefsituatie van Nederlandse ouderen?

Hoogeveen – Ouderen zijn kwetsbaarder voor het COVID-19 virus en leven in deze tijd daarom vaak (nog) geïsoleerder dan anderen. Daarnaast staat de thuiszorg onder druk, waardoor ouderen afhankelijker kunnen worden van mantelzorg. blijkt uit cijfers van het CBS

Waar wonen de meeste ouderen?

Ouderen zijn oververtegenwoordigd in landelijke gebieden. In Noord-Nederland, Oost-Nederland, Zeeland en Limburg wonen relatief veel ouderen. In steden wonen relatief gezien minder ouderen, maar door de hoge bevolkingsdichtheid gaat het getalsmatig wel om een grote groep. In de vier grootste gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht woonden in 2019 meer dan 220 duizend 70-plussers.

Hoeveel 70-plussers zijn alleenstaand of hebben geen kinderen?

In 2014 was 38 procent van de bijna 1,9 miljoen zelfstandig wonende 70-plussers alleenstaand en 13 procent had geen kinderen (meer) of alleen kinderen die buiten Nederland woonden. Zeven procent van de ouderen had geen partner én geen kinderen.

Grote steden huisvestten relatief veel alleenstaande ouderen. Amsterdam had het hoogste percentage alleenstaande ouderen (52 procent), hierna volgden Den Haag (49 procent), Rotterdam (47 procent) en Groningen (47 procent). Ook het aandeel ouderen zonder kinderen was relatief hoog in een aantal grote steden. In Amsterdam en Den Haag ging het om respectievelijk 23 en 21 procent van de 70-plussers. In het zuiden van Nederland woonden ook relatief veel ouderen zonder kinderen. Mogelijk hadden sommigen van hen toch kinderen, die in bijvoorbeeld België wonen.

Hoe groot is de afstand tussen ouderen en hun kinderen?

Als kinderen op grote afstand wonen, is het lastiger om alledaagse hulp te bieden, zoals boodschappen doen. Bij 29 procent van de ouderen met een of meer kinderen woonden deze op gemiddeld meer dan 30 kilometer afstand in 2014. In minder stedelijke gebieden in het noorden en oosten van het land, Zeeland en Limburg was de gemiddelde afstand groter dan in het westen en midden van het land.

Hoeveel ouderen ontvangen mantelzorg?

Nu de thuiszorg onder druk staat kunnen ouderen (nog) afhankelijker worden van mantelzorg. In 2016 gaf 10 procent van de 65-plussers aan mantelzorg te ontvangen. Dit percentage liep uiteen van 8 procent in de provincie Friesland tot 11 procent in Noord-Brabant, Limburg, Drenthe en Flevoland. Hierbij gaat het om alle vormen van mantelzorg, ongeacht de aard van de zorg en het aantal uren. Deze mantelzorg kan bijvoorbeeld gegeven worden door partner, kinderen, vrienden of buren.

Geef een reactie