Aftrap lobby verbeteren verbindingen met Twente

Hoogeveen  – Het college wil zo snel mogelijk om tafel met gemeenten, ondernemersclubs en andere belangengroepen om een strategie te bepalen voor een lobby voor verbetering van de autowegen N48 (Hoogeveen-Raalte) en N36 (Ommen-Almelo). Het gaat om verbetering van de verbinding met Twente.

Er zijn veel gemeenten, ondernemersclubs en belangenverenigingen die zich ook achter deze lobby scharen en zich ervoor willen inzetten. Het college vindt het belangrijk om hierin samen op te trekken om een zo groot mogelijke vuist te kunnen maken en de lobby richting Rijk en provincies te versterken. Het college is vorig jaar begonnen met een eerste verkenning naar nut en noodzaak van de verbreding van de N48 en de N36.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord