Algemeen

Onderzoek naar bouwkundige staat zwembad De Dolfijn

Hoogeveen РHet college laat onderzoek doen naar de situatie rond zwembad De Dolfijn. Dat is nodig omdat de bouw van een ijsbaan in combinatie met een zwembad in september definitief  is afgeblazen.

Er wordt nu gekeken naar de huidige technische en bouwkundige staat van het zwembad, noodzakelijke investeringen en onderhoudskosten de komende jaren. Ook moet het ambitieniveau van het toekomstige zwembad worden bepaald en vervolgens een aantal scenario’s worden uitgewerkt. Dit onderzoek is in het voorjaar klaar. Daarna moet een keuze worden gemaakt voor de toekomst van het zwembad.

De Dolfijn is in 1969 gebouwd. Vijf jaar later is het bad uitgebreid met het wedstrijdbad. In 1999 is het zwembad voor het eerst gerenoveerd. In 2012 volgde een tweede upgrade en een levensduurverlenging voor 10 tot 15 jaar. De veroudering in het zwembad is zichtbaar aanwezig. Een nieuwe onderhoudsinspectie is nodig om inzicht te krijgen in de kosten voor het voortzetten van de exploitatie en een veilig gebruik.

Geef een reactie