Column

Opinie: Uitverkoop Erfgoed in Hoogeveen

Het college van Burgemeester en Wethouders wil een deel van de collectie van De Verhalenwerf verkopen, omdat het niet zou passen binnen het erfgoed van Hoogeveen. Vreemd omdat de burgemeester in zijn nieuwjaarsrede zich nog als schatkamerbeheerder presenteerde. Hoewel het gemeentebestuur van Hoogeveen zich graag ziet als kunsthuismeester van Hoogeveen, impliceert dit falend beleid het om zeep helpen van het erfgoed van Hoogeveen. Is er in het Nieuwe Cultuurhuis in de dop geen aandacht en ruimte voor belangrijke roerend cultureel erfgoed ? Of wordt dit hippe bouwproject ook een tijdelijke geldverslindende prestige gril zonder gelegenheid voor een vaste expositie. ?

Het zou ironisch en cynisch zijn als op kunst bezuinigd wordt om het cultuurhuis te financieren of de balans op te poetsen na het IJsbaan/zwembad debacle. Ik vraag me af of alle vrijwilligers –waarvan een aantal zijn vertrokken na het sluiten van Museum De 5000 Morgen in 2015- het eens zijn met de uitverkoop. De kennis en kunde ontbreekt volgens mijn inschatting bij vrijwilligers van De Verhalenwerf om de collectie naar waarde te schatten: hiervoor is studie en onderzoek nodig. In Hoogeveen is mijn inziens de noodzakelijke knowhow alleen aanwezig bij enkele degelijke onderzoekers als Albert Metselaar, Marga Zwiggelaar en enkele organisaties, zoals de Die Luyden van ’t Hooge Veene. 

Ik betwijfel echter of bij dergelijke (voor)trajecten op het gebied van ons locaal erfgoed deskundigen direct betrokken worden. Dat is eigenaardig want volgens de Erfgoedwet moeten deskundigen ingeschakeld worden als er erfgoed wordt afgestoten. Maar de gemeente gaat hier (cultuur)barbaars zijn eigen gang maar. Dat de gemeente ondeskundig is op dit terrein, blijkt al sinds mensenheugenis, ondermeer uit het recentelijk overzien van het glaswerk in de afgebroken school aan de Griendtsveenweg, het opdoeken van Museum De 5000 Morgen (hiervoor: Museum Veenendal) in 2015, ontbreken van een gemeentelijke monumentenlijst en het gebrek aan kennis bij de gemeente, zoals regelmatig pijnlijk is aangetoond, terwijl juist de overheid als hoeder van het cultureel erfgoed moet optreden. Vooral na het ter ziele gaan van Museum De 5000 Morgen in het statige historische pand aan de Hoofdstraat ontbreekt het aan deskundige collectievorming en zijn er naar mijn indruk spullen kwijt geraakt, hetgeen in de hand wordt gewerkt door het overhandigen van erfgoed aan particulieren, waaronder de Stichting Bibliotheek Hoogeveen, HKH en privépersonen, hetgeen een professionele collectievorming, bewaring en beveiliging in de weg staat. Ook de continuïteit in de bedrijfsvoering staat door dit hap en snapbeleid steeds meer onder druk.

Voor mij is het onduidelijk wat er bewaard is gebleven, zoals de waterbuis van hout uit de 17e eeuw die in 1978 werd gevonden in een woning in Hoogeveen en de versteende zee-egels gevonden in 1984 door een boer uit Ruinen, Waar is de grote ganzenroer waarover Museum Venendal in 1988 vol trots verhaalde ? Gelukkig ligt de prehistorische boot uit Pesse (nu: gemeente Hoogeveen) veilig in het Drents Museum te Assen. Wat (is er) gebeurd er met al het tafelzilver, de antieke zitmeubelen, de stijlkamers en de vuurstenen werktuigen, die fraai waren uitgestald in Museum De 5000 Morgen ?. Wat bevindt zich nog in het depot, waar is het depot en wordt hier nog zorg aanbesteed?  Zaken waar ook de burger van Hoogeveen niet wordt bij betrokken, waarvan enkelen toch belangrijke giften hebben gedaan aan het voormalige museum.

Ik hoop dat bevoegde personen en culturele organisaties snel in opstand komen tegen de cultuurafbraak van de gemeente Hoogeveen. Laten we zuinig zijn op wat nog rest om de geschiedenis levend te houden. Wat eenmaal teloor gaat keert niet meer terug en dat kan dan ook niet meer gebruikt worden voor een mogelijke streekmuseum in de regio. In zo’n museum mogen ook bredere onderwerpen worden uitgestald zoals zaken die aan het verblijf van Vincent van Gogh in Hoogeveen herinnert, schilderijen gemaakt in Drenthe e.d. Er moet ook aandacht zijn voor de geschiedenis van Hoogeveen in perspectief.

Voor de zekerheid zal ik ook het Rijk informeren zodat ze er een stokje voor kunnen steken.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Geef een reactie