Ministerie van OCW bezoekt RSG Wolfsbos Hoogeveen

Medio december bezocht een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) RSG Wolfsbos in Hoogeveen. De directie en docenten van RSG Wolfsbos en Stichting Bijeen (overkoepelende organisatie openbaar primair onderwijs Hoogeveen) hebben gezamenlijk laten zien hoe zij de overgang van het primair onderwijs naar voortgezet onderwijs soepel laten verlopen.

Ieder kind een goede start
Tijdens het bezoek werden de ‘good practices’ van het project ‘Gelijke kansen voor alle leerlingen door samenwerking tussen basisscholen en voortgezet onderwijs in Hoogveen’ gepresenteerd. Petra Hummel, projectleider Techniek bij RSG Wolfsbos geeft aan: “Ieder kind heeft recht op een goede start. Als onderwijsinstelling hebben we de verantwoordelijkheid om hen die te geven. Als het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs daarin samen optrekken, kan er echt een verschil gemaakt worden.” Hoe kun je er dan voor zorgen dat de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs voor leerlingen zo natuurlijk mogelijk verloopt? En hoe zorg je dat leerlingen presenteren naar kunnen? Een lastige opgave omdat er voor een gedegen aanpak extra tijd en dus geld nodig is. De regeling Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen biedt uitkomst. Deze regeling is bedoeld voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen presenteren maar minder ondersteuning of middelen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten.

Digitale geletterdheid, wetenschap & techniek en doorlopende leerlijnen
RSG Wolfsbos stelde samen met de basisscholen in Hoogeveen een plan op en er werd financiering aangevraagd. Het plan werd goedgekeurd door OCW en de scholen gingen aan de slag. Met een verbindende aanpak tussen diverse partijen, past het project ook goed bij ‘Jong Hoogeveen’. Tijdens het bezoek hebben docenten van RSG Wolfsbos en leerkrachten van diverse basisscholen hun ‘good practices’ gepresenteerd. De ‘good practices’ hadden betrekking op digitale geletterdheid, wetenschap & techniek en doorlopende leerlijnen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Zo wordt er bijvoorbeeld op alle basisscholen waar RSG Wolfsbos mee samenwerkt, programmeerlessen aangeboden in groep 1 tot en met groep 8. Petra Hummel licht toe: “Wij willen graag aansluiten op de kennis die kinderen hebben zodra ze doorstromen van het basisonderwijs naar RSG Wolfsbos. Onze technisch onderwijsassistenten hebben dit geweldig opgepakt en startten vorig jaar een pilotprogramma ‘programmeren met een micro bit’ met leerlingen uit klas 1. Een groot succes waar we dit jaar mee verder gaan en zeker ook een ‘good practice’ die we met trots aan de delegatie van OCW hebben gepresenteerd.” Het bezoek van OCW werd afgesloten met een lunch, bereid en geserveerd door leerlingen uit de 3de klas.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord