Algemeen

Hoogeveen en De Wolden gaan maatschappelijk verantwoord inkopen

Hoogeveen – Als gemeente kun je je goederen of diensten inkopen bij de allergoedkoopste leverancier. Maar je kunt ook ‘maatschappelijk verantwoord’ inkopen. De gemeenten Hoogeveen en De Wolden hebben in samenspraak met lokale ondernemers hiervoor een actieplan gemaakt.

Maatschappelijk verantwoord inkopen draagt bij aan een duurzame samenleving. Dat betekent dat je bij het inkopen oog hebt voor het milieu en het welzijn van mensen. Zo kun je bijvoorbeeld bedingen dat bij de productie van de goederen of diensten mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden betrokken. Of dat je als gemeente duurzaam geproduceerde producten aanschaft.

LOKAAL EN REGIONAAL

Daarnaast is het zaak dat je goederen en diensten zoveel mogelijk door lokale en regionale bedrijven laat leveren. Door het stimuleren van de lokale economie bevorderen de gemeenten de werkgelegenheid én duurzaamheid. Daar profiteren zowel ondernemers als inwoners en gemeenten van. Inkopen op een maatschappelijk verantwoorde manier draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeenten. Zo willen De Wolden en Hoogeveen in 2040 CO2-neutrale gemeenten zijn. Eén van de manieren om bij te dragen aan vermindering van CO2 is duurzaam inkopen.

WORKSHOPS

In november geven beide gemeenten workshops voor ondernemers over inkoop in het algemeen en maatschappelijk verantwoord inkopen in het bijzonder.

Geef een reactie