Politiek

Stop bezuinigingen op Sociaal Domein

Hoogeveen – De gemeente komt de komende jaren naar verwachting miljoenen te kort. Het College stelt nu ondermeer voor bezuinigingen door te voeren op het Sociale Domein, de regelingen voor de meest kwetsbare mensen binnen de gemeente. Inmiddels laat ondermeer de clientenraad van Hoogeveen steeds duidelijker weten dat dit niet kan. De SP stelt de komende dagen iedereen daarnaast in de gelegenheid een protest kaart in te vullen. Volgens de socialisten zijn deze bezuinigingen om te huilen met een hoofdletter H.

De eerste slag was dat al vanaf dit schooljaar ouders niet meer bij de gemeente Hoogeveen kunnen aankloppen voor een financiële tegemoetkoming voor schoolmateriaal voor hun kinderen. En dat terwijl vorig jaar nog honderden ouders daar gebruik van konden maken. Ook o.a. thuiszorgmedewerkers en hun cliënten gaan gekort worden op de uren zorg die er nu voor staan. Dat zorgt voor veel onzekerheid bij alle betrokkenen. Inmiddels is uit de beantwoording van eerder door de SP gestelde vragen over de bezuinigingen gebleken dat de gemeente eigenlijk zelf niet weet wat de gevolgen zijn voor clienten die geen of minder gebruik kunnen maken van sociale regelingen. Ook is onduidelijk of bezuinigingen niet op andere momenten tot hogere uitgaven gaan leiden. Daarnaast is de vraag of de bezuinigingen geen stortvloed aan beroepszaken tot gevolg zullen hebben. ,,Het erge is ook dat nu het financieel tegenzit de gemeente meteen zegt dat er niet meer uitgegeven mag worden aan sociale regelingen, dan de rijksoverheid aan de gemeente overmaakt. Op die manier wordt het sociaal beleid in Hoogeveen de speelbal van Den Haag”, vindt SP voorvrouw Jutta van den Oord, die er herhaaldelijk voor pleitte een reserve pot in te stellen om klappen op te kunnen vangen. ,,Naar mijn mening moeten we nu als Hoogeveen laten zien dat we solidair willen zijn met inwoners die keer op keer het kind van de rekening zijn”.

Op zaterdag 5 oktober staat de SP met een stand op de Hoofdstraat met ‘anti bezuinigingslabels’ waarop mensen hun naam en handtekening kunnen zetten. De protestkaarten worden aan een kleurige uitstalling boerenzakdoeken bevestigd die aan het College aangeboden zullen worden om de boodschap te onderstrepen dat bezuinigingen op het Sociale Domein om te huilen zijn.

Protestkaarten tekenen kan bij de SP-kraam, zaterdagmiddag a.s. tussen 13.00 en 16.00 uur op de Hoofdstraat. Deze getekende kaarten svp inleveren bij de SP-kraam. Of anders opsturen naar SP postadres: Harry Baalman, Tichelwerkstraat 90, 7906 HZ te Hoogeveen.

2 gedachten over “Stop bezuinigingen op Sociaal Domein

  • Klagen is nooit een goede oplossing!
    De zorg voor ouderen die thuis hulp nodig hebben moet niet aan worden gekomen maar ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en de schoolkosten zijn echt niet zo hoog als men nu doet overkomen. Geen geld daar aan uitgeven!

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: