College beantwoordt vragen over gaswinning

Nieuwlande – Het college onderkent de consequentie van bodemdaling door gaswinning. Indien duidelijk blijkt dat er rondom Nieuwlande een verband is tussen bodemdaling door gaswinning en de scheurvorming, is het college bereid deze problematiek nogmaals kenbaar te maken bij de NAM. Dat antwoordt het college op vragen van Gemeentebelangen.

De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. De consequentie van bodemdaling door de gaswinning wordt
onderkend door het college?
Ja, het college onderkent dit.

2. Is het college bereid de problematiek betreft het risico op
bodemdaling en daaraan gekoppeld scheurvorming in woningen
kenbaar te maken bij de NAM ofwel minister Wiebes?
Deze problematiek is zowel bij de NAM als de minister nadrukkelijk
bekend. Beide partijen besteden hier veel aandacht aan.
Indien duidelijk blijkt dat er rondom Nieuwlande een verband is
tussen bodemdaling door gaswinning en de scheurvorming, zijn we
als college bereid deze problematiek nogmaals kenbaar te maken bij
de NAM.

3. Hoe om te gaan met een uit te voeren nulmeting waarbij de huidige
situatie kan worden vastgesteld?
Deze rol en bevoegdheid hebben we als gemeente niet, de
bevoegdheid ligt bij de minister in de vorm van een winningsbesluit
per gaswinning. In het winningsbesluit staan voorwaarden, zoals het
uitvoeren van een nulmeting als dat nodig wordt geacht.
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord