Opinie: bermbegroeiing Hoogeveen

Het RTV- Drenthe programma ROEG! Dook recent de berm in van de gemeente Hoogeveen. Reden voor mij om er eens op uit te gaan. Inderdaad wie goed kijkt ziet veel natuur in Hoogeveen, ook dichtbij in de berm.

Door: Ronald Wilfred Jansen

Zo zijn langs de berm van de nieuwe rondweg in Hollandscheveld velden met blauwe korenbloemen spontaan uit de grond gekomen. Voor zeldzame bloemen hoeft men ook niet ver van huis. Op een industrieterrein vlak bij het Oude Diep bloeien roze en paarse orchideeën. En met het geluid van het razende verkeer van de A28 op de achtergrond glinsteren de rode klaprozen in tegenlicht tegen de stralende blauwe hemel af. Wie op de A28 langs Erflanden rijdt ziet vanuit de auto op de grasheuvel ook de bloeiende bloemen. Elk jaar wisselen de bloemen deels van kleur en samenstelling. De flora geeft wat kleur aan het asfalt en beton van de huizen en de geluidswal in de omgeving. Door het instuiven van meststoffen van aanliggende landbouwgebieden en de stikstof depositie uit de atmosfeer groeit de vegetatie in bermen tegenwoordig veel harder en is ook de soortensamenstelling veranderd. Dit is niet alleen slecht voor de zeldzame planten en insecten die hier voorkomen. Bij maaien in september/oktober en afvoeren van het maaisel neemt de hoeveelheid humus af en verschraalt de berm. Dit leidt tot een hogere biodiversiteit. Maaien is dus nuttig. Waar het zicht voor het verkeer niet wordt belemmerd blijft de flora. Het bermmaaisel wordt verwerkt tot groengas of gebruikt als groenafval in de land- en bosbouw. Menselijk ingrijpen blijkt dus nodig in een natuur waarin alles al op de schop is geweest. Tevens wat mij betreft een compliment naar de gemeente Hoogeveen voor het bermbeleid.

 

Foto: www.rwj-publishing.com, www.rwj-publishing.org

 

Deel dit bericht!

Geef een reactie