Opinie: Vincent van Gogh

Hoogeveen Het Drents Museum, Drents Archief en Drentse Landschap gaan het fysieke erfgoed van Vincent van Gogh in Drenthe in kaart brengen. Wat heeft het project voor meerwaarde?. Er bestaat namelijk al op bronnen gebaseerde literatuur over Vincent van Gogh in Drenthe, zoals de publicaties van Albert Metselaar, Ronald Wilfred Jansen en Wout J. Dijk en Meent W. van der Sluis. 

Door: Ronald Wilfred Jansen.

Toch leiden mythen/onjuistheden over Vincent een hardnekkig bestaan. Zo staat op het infobord van het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam dat Vincent van Gogh zijn tocht in Drenthe in Nieuw-Amsterdam begon, terwijl dit Hoogeveen is. De Amerikaanse auteurs Steven Naifeh en Gregory White Smith die Drenthe nooit bezocht hebben slaan in hun biografie de plank mis: Vincent is niet in Hoogeveen ontwaakt in een veen landschap in 1883: dat was toen nog aanwezig in Nieuw-Amsterdam/Veenoord, niet meer in Hoogeveen.
Ik hoop vooral dat de partijen op één lijn gezet kunnen worden, zodat niet een ieder een mooie preek houdt voor eigen parochie uit privé, organisatie, of commerciële overwegingen. Ik hoop ook dat het onderzoek inzage geeft in of het Van Gogh Huis in Hoogeveen nog authentiek is. Dit is reeds op gang gezet op kosten van de gemeente Hoogeveen, maar de resultaten ontbreken. De wetenschap moet de laatste stem hebben, zodat niet weer een onderzoek verzand in gesteggel en er weer twee conflicterende routes worden opgesteld tussen Hoogeveen en Nieuw-Amsterdam.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord