CDA wil einde aan scholenimpasse

Hoogeveen – CDA Hoogeveen dient aanstaande donderdag twee voorstellen in bij het debat over onderwijshuisvesting. De partij hoopt daarmee de jarenlang impasse tussen de gemeente en het onderwijs te doorbreken.

Al jarenlang lukt het de gemeente en de besturen uit het basisonderwijs niet om te komen met plannen voor de onderwijshuisvesting. Er wordt al lange tijd gepraat over een visie, op basis waarvan uiteindelijk keuzes zouden moeten worden gemaakt over de besteding van het beschikbare geld. Maar een definitieve, door alle partijen ondertekende visie blijft uit door geruzie over geld. Het CDA heeft er genoeg van en wil dat er een einde komt aan deze impasse.

Donderdag 13 juni zal de Hoogeveense gemeenteraad opnieuw met het college in debat gaan over onderwijshuisvesting in het basisonderwijs. Een aantal partijen vroeg dit debat aan om ‘in overleg te gaan over hoe raad en college gezamenlijk kunnen optrekken met als doel het visietraject voortvarend en doelgericht op te pakken’. Met dat doel voor ogen zal het CDA twee voorstellen indienen bij het debat.

Het eerste voorstel gaat over de onderwijsvisie. Het CDA wil voor het einde van de zomervakantie een onderwijsvisie die is ondertekend door de gemeente en de onderwijsbesturen. Mocht het onderwijs niet willen tekenen, dan verwacht de partij uiterlijk 1 november van dit jaar een visie die door het college zelf is vastgesteld. Op basis van deze visie kan vervolgens gepraat worden over geld.

Vooruitlopend op de financiële discussie na afronding van de visie komt het CDA met een tweede voorstel. Met dit voorstep roept de partij op tot een onderzoek naar zogenaamde doordecentralisatie van onderwijsgeld. De gemeente krijgt van het rijk geld voor onderwijshuisvesting. In het voortgezet onderwijs stuurt de gemeente dit geld al jaren rechtstreeks door naar de scholen, zodat die zelf over de besteding kunnen beslissen. Voor het basisonderwijs beslist de gemeente over de besteding. Maar het CDA wil dus dat onderzocht wordt of ook dit geld direct doorgestuurd kan worden, zodat de scholen meer ruimte krijgen om zelf keuzes te maken.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord