Verzoek/petitie Jaap Spaans aan Europarlement over placenta-onderzoek krijgt vervolg

Hoogeveen – In september 2018 richtte Jaap Spaans, inwoner van Hoogeveen, een verzoek/petitie aan de Commissie Verzoekschriften van het Europarlement in Brussel. Hij verzocht om de instelling van een Europees Placenta Project naar voorbeeld van The Human Placenta Project in de VS, om de resultaten van medisch wetenschappelijk onderzoek naar de placenta te centraliseren in het belang van de volksgezondheid.

De informatie kan dan effectiever worden gecommuniceerd naar de Europese burgers in de lidstaten. Volgens Spaans is de communicatie over dit belangrijke onderwerp momenteel te versnipperd. Zijn verzoek moet ook worden beschouwd in het licht van de groeiende aandacht voor prenatale zorg in het algemeen en voortschrijdend inzicht in de mogelijke gevolgen van placentastoornissen voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen op latere leeftijd.

In december 2018 werd het verzoek door het PETI-Secretariaat ontvankelijk verklaard en voor nadere beoordeling doorgezonden naar de Europese Commissie, die op 8 maart 2019 antwoordde. Woensdag 10 april 2019 berichtte het secretariaat dat de petitie een vervolg krijgt.

De belangstelling van Spaans voor placenta-onderzoek vloeit voor uit persoonlijke ervaringen, nadat hij in zijn omgeving werd geconfronteerd met een ernstige neuromusculaire aandoening waarbij placentastoornissen een belangrijk symptoom kunnen zijn. In 2015 publiceerde hij het boek ‘Het Placenta Mysterie’ dat hij belangeloos verspreidde onder wetenschappers, medici, belangenorganisaties en lotgenoten. Daarna verschenen er nog korte publicaties over het onderwerp.

Geef een reactie