Project ‘PersVeilig’ is van start

Hoogeveen: De laatste jaren is het onderwerp ‘geweld tegen hulpverleners’ uitgebreid in het nieuws geweest en heeft het geleid tot maatregelen en campagnes. Buiten beeld bleef echter het geweld tegen vertegenwoordigers van de media zoals bijvoorbeeld journalisten en fotografen. In 2018 werd een convenant gesloten dat er moet voor zorgen dat de aanpak van geweld en bedreigingen tegen mediamedewerkers hoge prioriteit krijgt. Dat convenant krijgt nu een vervolg.

Positie mediamedewerkers versterkt bij agressie en geweld

Op 1 april jongstleden is het project ‘PersVeilig‘ van start gegaan. Het project is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Openbaar Ministerie en Politie. Vanaf deze datum geldt een verdubbeling van de strafeis voor agressie- en geweldsdelicten waarbij vertegenwoordigers van de media zijn betrokken.

Lik-op-stuk-beleid

Politie en Openbaar Ministerie geven hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging in gevallen van agressie en geweld tegen mediamedewerkers. Lik-op-stuk-beleid wordt zo veel mogelijk toegepast en het OM hanteert een hogere strafeis. Gelijktijdig wordt onder de naam PersVeilig gestart met een project dat de positie van mediamedewerkers moet versterken tegen geweld en agressie. Tevens krijgt de media een eigen meldpunt.

PersVeilig vloeit voort uit het akkoord dat betrokken partijen in de zomer van 2018 ondertekenden in het bijzijn van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat de aanpak en bedreigingen tegen mediamedewerkers hoge prioriteit krijgen.

Toename

Aanleiding voor het akkoord en het initiatief PersVeilig is de toename van het aantal ernstige bedreigingen en geweldsincidenten tegen vertegenwoordigers van de media. In het onderzoek ‘Een Dreigend Klimaat’ van prof. dr. Brenninkmeijer en dr. Odekerken, blijkt dat maar liefst 61 %  (!) van de respondenten in 2017 te maken kreeg met bedreigingen. Bij 30 % van hen gebeurde dit zelfs wekelijks tot maandelijks. Het overgrote deel van de mediamedewerkers vindt de ontwikkeling een bedreiging voor de persvrijheid.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord