112/Misdaad

Zaak Sharleyne: Verdediging wil vrijspraak

Assen/Hoogeveen: Maandagmiddag kwam de verdediging van Heleen J. aan het woord in repliek op de eis van het O.M. die de vrouw schuldig acht aan doodslag op de toen 8-jarige Sharleyne in de nacht van 14 juni 2015. Zij wordt er van beschuldigt Sharleyne te hebben gewurgd en daarna bewusteloos of in ieder geval weerloos vanaf de 10e etage naar beneden te gegooid. Het O.M. eist een straf van 10 jaar gevangenis en betaling van een schadevergoeding van € 30.000,-.

De verdediging begint het pleidooi dat het vrijspraak vraagt en dat daarmee ook de schadevergoeding van tafel is. Mr. Van Jaarsveld is verbaasd dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven al een bedrag (5.000 euro) heeft uitgekeerd, terwijl er nog niemand is veroordeeld voor een misdrijf. Hij plaatst twijfels bij de vaststelling van PTSS.

De advocaat heeft kritiek op het Openbaar Ministerie die hij beschuldigt van tunnelvisie. Vanaf het begin was er maar één verdachte en hij schildert Heleen J. af als een slachtoffer van een formidabele hetze in de media, die tot op de dag van vandaag doorgaat, en slachtoffer van een formidabel slecht onderzoek in 2015!.

Hij haalt het Dna aan dat is gevonden op het shirt onder de oksel. Een normale plaats als een ouder het kind optilt. Hij benadrukt dat er geen Dna van de moeder is gevonden in de hals.

Hij heeft ook kritiek op de gemeente die de middag na het arrest naar buiten bracht dat het gezin bekend was bij de hulpverlening.

De stelling van het O.M. dat er sprake is van een overweldigend bewijs deelt hij niet, iedereen die de zaak volgt weet dat het niet zo is. Er is geen wettig bewijs!

Zelfdoding is ook door de verdediging onaannemelijk maar wordt ook niet uitgesloten. Ook een ongeval, mogelijk door slaapwandelen, blijft mogelijk. We zullen het nooit weten, zo zegt de advocaat.

De verdediging blijft de deskundigheid van Dhr. Rijken in twijfel brengen, het is een wetsdokter in opleiding…en de rechtbank zou de deskundigheid van de onderzoekers van het NFI (Soerdjbalie-Maikoe en Kubat) als uitgaanspunt moeten nemen.

Van Jaarsveld oordeelt over de getuigenis van de bovenbuurman dat deze of liegt of dat hij in 2015 niet hetzelfde verhaal heeft verteld als nu. Hij acht het ondenkbaar dat zijn verklaring niet bij een van de agenten van het onderzoek in 2015, bekend was. De bovenbuurman moet zijn beïnvloed door de media, hij zou ook verschillende verhalen hebben verteld, zodat zijn verklaring niet zou mogen worden gebruikt. Ook de verklaring van de twee flatbewoners die Sharleyne hebben gevonden en de val hadden gehoord, trekt de advocaat in twijfel. Het tijdstip van de val is niet onomstotelijk vast komen te staan misschien lag ze er enkele minuten. Het is niet onderzocht!

Hij acht de kans dat de kans dat de moeder haar kind over de reling heeft gegooid even klein als zelfdoding. Er is geen bewijs omdat er geen bewijs kan zijn, besluit de advocaat, die dan ook om vrijspraak vraagt.

Volgens de advocaat van Victor Remourchamps, Mr. Sébas Diekstra, is de kern van het gebeuren dat het overlijden van Sharleyne is te wijten aan falende jeugdzorg en daar is de gemeente voor verantwoordelijk. Een aansprakelijkheidsstelling ligt momenteel stil vanwege de strafzaak.

De uitspraak wordt op 9 juli verwacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen