112/Misdaad

Hoge risico op natuurbranden: fase 2 van kracht

Regio – Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.
Ook kan het zijn dat u, ondanks een – gemeentelijke of provinciale – vergunning, geen vuur meer mag maken, bijvoorbeeld om snoeiafval te verbranden.
Wat betekent dit voor u?
In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).

Fase 2

Van kleuren naar fases
Tot het voorjaar van 2018 werd het gevaar voor uitbreiding van natuurbrand op deze site uitgedrukt in vijf kleuren. In overleg met brandweer Nederland, de veiligheidsregio’s en de natuurbeheerders en recreatieondernemers, is besloten om over de stappen op twee fases. Daarmee hoopt NATUURBRANDRISICO.NL verwarring met de weeralarmen te voorkomen, maar vooral ook te benadrukken dat iedereen nog volop van de natuur kan genieten, ook al is er gevaar voor natuurbrand.

Wat betekent dit voor u?
In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto’s/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras
Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaat
Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?
Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Bron en tekst: Natuurbrandenrisico.nl foto:Pixabay

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen