Foto: Pixabay
112/Misdaad

Drenthe slaat de handen ineen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Bestuurders van de Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie hebben begin 2024 hun handtekening gezet onder de Drentse Aanpak Ondermijning. Ze  gaan op het gebied van ondermijning nauw samenwerken en aan de slag met 28 ambities op het gebied van bewustwording, informatiepositie, regelgeving, weerbaarheid en communicatie.

Criminelen zijn vindingrijk en op zoek naar nieuwe gelegenheden voor financieel gewin. Ze trekken zich daarbij niets aan van gemeentegrenzen. In toenemende mate blijkt wat de gevolgen zijn van ondermijnende criminaliteit voor onze samenleving. Vele criminelen maken misbruik van maatschappelijke structuren. Dit ondermijnt onze rechtsstaat. Deze vorm van criminaliteit maakt slachtoffers onder de meest kwetsbaren. Zo worden jongeren geronseld voor criminele activiteiten. Mensen die zorg nodig hebben, ontvangen deze niet en worden soms uitgebuit. Het harde en nietsontziende verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit maakt veel slachtoffers.

Drentse Aanpak Ondermijning

In de intentieverklaring Drentse Aanpak Ondermijning zijn 28 ambities opgenomen, onderverdeeld in de thema’s bewustwording, informatiepositie, regelgeving, weerbaarheid en communicatie. Het behalen van deze ambities gaat in nauwe samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Nederland en de Regionale Uitvoeringdienst Drenthe (RUDD).

Voorbeelden van waar organisaties mee aan de slag gaan:

  • De ondermijningsbus gaat naar alle Drentse gemeenten om inwoners bewust te maken van ondermijning.
  • Het project ‘samen sterk voor een veilig buitengebied’, met bezoeken aan agrariërs en informatiebijeenkomsten
  • Er komen gerichte bewustwordingssessies voor medewerkers van de deelnemende organisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van Mensenhandel en Zorgcriminaliteit.
  • Alle gemeenten, waterschappen en provincie zorgen voor een intern meldpunt waar medewerkers signalen van ondermijning kunnen doorgeven. Ook zoeken zij aansluiting bij een platform (zoals Meldpunt Misdaad Anoniem) waar burgers meldingen over ondermijning kunnen doorgeven.
  • Toezichthouders en BOA’s in Drenthe krijgen training in de aanpak van ondermijning.
  • Alle gemeenten zorgen voor een geactualiseerd Damoclesbeleid waardoor panden waarin drugs aanwezig is, gesloten kunnen worden.
  • We gaan regionaal samenwerken bij het opzetten en uitvoeren van controles.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen