112/Misdaad

Brief aan bewoners Wijster: Resultaten RIVM onderzoek brand Noblesse

Wijster – De gemeente middenveld heeft de volgende brief naar de inwoners van Wijster gestuurd naar aanleiding van de brand bij Noblesse. Deze brand woede van 9 op 10 februari en legde het volledige bedrijf in de as. 

Geachte heer/mevrouw,

U woont in de omgeving van Noblesse, waar van 9 op 10 februari een grote brand heeft gewoed. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) deed onderzoek naar de neerslag van de rook. De resultaten hiervan zijn nu bekend. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Er kunnen schadelijke stoffen (PAK’s) in zichtbare roetresten zitten PAK’s is een afkorting voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Bij een korte incidentele blootstelling, zoals bij een brand, is de kans op gezondheidseffecten verwaarloosbaar klein. Alleen bij een langdurige blootstelling (levenslang dagelijks) vormen PAK’s een gezondheidsrisico.

Voorkom blootstelling aan PAK’s door zichtbare roetvervuiling te verwijderen:

– Roetneerslag (bijv. op speeltoestellen) is met warm water en zeep te verwijderen.
– Bij zichtbare roetvervuiling in bijvoorbeeld de zandbak kunt u de toplaag van het zand
verwijderen en vervangen door schoon zand.
– Pak zichtbare brokstukken met handschoenen op en lever deze in als klein chemisch
afval (KCA).
Is er geen zichtbare roetvervuiling, dan is er ook geen gezondheidsrisico. Heeft u een land- of tuinbouwbedrijf, dan gelden er nog voorzorgsmaatregelen Dit is in verband met mogelijke gevolgen voor de voedselveiligheid. We krijgen bijvoorbeeld vragen of boeren hun mest wel kunnen uitrijden. Deze effecten op voedselveiligheid zijn op dit moment nog niet bekend. We winnen hiervoor advies in bij een specialistisch bureau. Dit kan enkele dagen duren. Totdat we die informatie helder hebben, gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:
– Zijn er zichtbare roetresten op uw land?
– Houd de dieren dan nog binnen.
– Rijd nog geen mest uit.

In een beperkt gebied is een verhoogde dioxinewaarde waargenomen

Zodra we meer weten, nemen we contact op met de betreffende bedrijven in het gebied. In een beperkt gebied is een verhoogde dioxinewaarde waargenomen. Dit betreft twee woningen en één bedrijf. Zij worden persoonlijk geïnformeerd over te nemen maatregelen. Woont u niet in dit gebied, dan vervallen alleen de volgende voorzorgsmaatregelen

U kunt:
– hobbykippen/-dieren weer naar buiten laten;
– eieren eten van hobbykippen die buiten lopen;
– ook de gewassen uit de tuin gewoon opeten.

Hoe schadelijk was de rook?
Het is altijd raadzaam zo min mogelijk rook in te ademen. Rook is altijd giftig. Maar als het een keer toch gebeurt, blijft dit meestal zonder ernstige gevolgen op langere termijn. De gezondheidseffecten van rook hangen vooral af van de hoeveelheid rook die je binnen krijgt en de frequentie van de blootstelling. Heeft u na het inademen van rook blijvend last van de luchtwegen, een geïrriteerde keel, prikkeling van de ogen of hoofdpijnklachten, dan kunt u voor de zekerheid contact opnemen met uw huisarts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen