WW in drie jaar gehalveerd in Drenthe

In de afgelopen drie jaar halveerde het aantal WW-uitkeringen in Drenthe. Ook afgelopen maand nam het aantal mensen met een WW-uitkering in vrijwel alle sectoren af, namelijk met 211 uitkeringen. Dat is 4,6 procent minder dan april. Vanuit de uitzendbranche is deze daling van de WW-uitkeringen het grootst. Alleen in delen van de industrie nam de WW toe.

Verdere afname WW in mei

Eind mei ontvingen 4.423 inwoners van de provincie Drenthe een WW-uitkering. Dat is 1,7% van de Drentse beroepsbevolking. Na enkele maanden van stijgende WW, afgelopen winter, zette vanaf vorige maand de dalende trend in de WW weer door. In de afgelopen drie jaar halveerde het aantal WW-uitkering in de provincie Drenthe. In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Drenthe 5,9% lager.

De afname van de WW in mei deed zich in vrijwel alle sectoren voor. De grootste afname van het aantal WW-uitkeringen kwam vanuit de uitzendsector. Ook de landbouw, groenvoorziening & visserij en de overige commerciële dienstverlenging lieten een forse daling van de WW zien. Alleen in delen van de industrie nam het aantal WW-uitkeringen toe.

Ook landelijk nam in mei het aantal WW-uitkeringen af. Eind mei telde Nederland 150.879 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 5.393 minder dan in maart (-3,5%). In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen af in alle provincies. Vorig jaar telde Nederland in mei 164.757 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 13.878 uitkeringen (-8,4%).

Regionale verschillen

In mei nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind mei in de provincie Groningen 5.232 WW-uitkeringen; 6,3% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind mei 4,4% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Friesland nam in mei af met 6,0% tot 5.704. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 8,9%.

Bron: UWV

Bron: UWV