Zakelijk

RENDO hanteert ook in 2021 lagere transporttarieven

RENDO laat haar klanten in Drenthe en Overijssel voor de derde keer op rij profiteren van
het wegvallen van precariokosten vanaf 2019. In 2021 betaalt de gemiddelde consument met
een RENDO aansluiting ten opzichte van 2020 nagenoeg hetzelfde voor de netwer
kkosten
elektriciteit en stijgen de netwerkkosten gas met 3,1%. Hiermee rekent RENDO de laagste
netwerkkosten van Nederland. De stijging bij gas is grotendeels te verklaren doordat RENDO
(net zoals de andere netbeheerders) een hogere vergoeding voor vermog
enskosten in haar
tarieven mag rekenen.
Indien RENDO geen verlaagde tarieven hanteert
,
zou de gemiddelde consument met een
RENDO gasaansluiting in 2021 9,0% meer netwerkkosten betalen. Voor de gemiddelde
consument met een RENDO elektriciteitsaansluiting
zouden de netwerkkosten in 2021 5,7%
hoger zijn. De gemiddelde consument met beide aansluitingen van RENDO zou 7,2% meer
netwerkkosten betalen in 2021.
Nadere toelichting
Jaarlijks worden door de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maxi
mum
tarieven voor netbeheerder RENDO vastgesteld. De maximum tarieven worden afgeleid uit
de toegestane inkomsten die een netbeheerder mag maken. Deze toegestane inkomsten zijn
gebaseerd op historische kosten. Ook de afschrijvings
en vermogenskosten voor
in het
verleden afgekochte precario zijn onderdeel van de relevante historische kosten van
RENDO. Omdat deze kosten met ingang van 1 januari 2019 volledig wegvallen, heeft
RENDO logischerwijs geen vergoeding meer nodig voor bovengenoemde kosten. Volgend
ui
t de reguleringsmethodiek krijgt RENDO hier echter nog tot en met 2021 een vergoeding
voor in haar toegestane inkomsten. Dit wordt binnen de regulering in de jaren 2021 t/m 2023
weliswaar door ACM gecorrigeerd, maar RENDO wenst haar klanten nu al te laten
profiteren
van deze lagere kosten. Hierover is afstemming geweest met ACM. Bijkomend voordeel is
dat hiermee tariefschommelingen in de toekomst worden voorkomen. Dit heeft geleid tot het
besluit om voor 2019, 2020 en 2021 lagere transporttarieven te hanter
en dan de maximum
tarieven zoals deze zijn vastgesteld door ACM.
Voor meer informatie
inzake de tarieven per 1 januari 202
1
,
raadpleeg
de website:
www.rendonetwerken.nl/thuis/tarieven
en
www.rendonetwerken.nl/zakelijk/tarieven
facturen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen