Foto: Pixabay
Sport

VVD Hoogeveen positief over voortgang vitale vakantieparken in Hoogeveen

Hoogeveen, 7-9-2023 – De vraag naar permanente bewoning in recreatiewoningen is een kwestie die al jarenlang in discussie is. Het beantwoorden van deze vraag is geen eenvoudige taak, maar de VVD Hoogeveen ziet mogelijkheden, met name op de vakantieparken Schoonhoven, Martensplek en ’t Nuilerveld in Pesse. VVD Hoogeveen, juicht het toe dat het gemeentebestuur zich inspant voor het legaliseren van permanente bewoning op deze vakantieparken.

“Het verlenen van toestemming voor permanent wonen op deze locaties kan een belangrijke stap zijn om starters, mensen die gescheiden zijn en senioren gemakkelijker van een woning te voorzien, en dit kan een positieve bijdrage leveren aan het aanpakken van de woningcrisis,” aldus Wilco Kramer van VVD Hoogeveen. Daarnaast verkleint dit de ondermijning en heeft de gemeente beter inzicht in de zorgbehoevenden.

De VVD Hoogeveen wijst op recent onderzoek van ZKA, waaruit blijkt dat 4 vakantieparken in Hoogeveen niet optimaal functioneren en behoefte hebben aan vitalisering of excelleren. “De belangrijkste vraagstelling was of een park nog vitaal is en toekomstperspectief heeft,” zegt Kramer. “Met deze parken is de gemeente Hoogeveen in gesprek gegaan, met als doel innovaties te stimuleren en vernieuwingen te faciliteren.”

Daarnaast heeft het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord-Nederland (RIEC) in opdracht van de alliantie onderzoek gedaan naar permanente bewoning, criminaliteit en ondermijning op vakantieparken. “Dit onderzoek heeft gebruikgemaakt van gemeentelijke gegevens uit het Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisadministratie personen (BRP) en het meldingen & vergunningensysteem,” aldus Kramer. “Op basis van deze informatie is de gemeente Hoogeveen in gesprek gegaan met de 5 vakantieparken die het initiatief hebben genomen om te vitaliseren of te transformeren. Het initiatief om te transformeren naar een woonbestemming is aanwezig bij Martensplek, Nuilerveld en Schoonhoven.”

“Hoewel we begrijpen dat niet alles direct geregeld kan worden,” zegt Wilco Kramer, “zijn we verheugd te horen dat het college aangeeft dat er vooruitgang wordt geboekt en dat de transformatieprocessen op bungalowpark Schoonhoven en bungalowpark ’t Nuilerveld in volle gang zijn.” De VVD Hoogeveen zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten blijven houden en blijft zich inzetten om te doen wat nodig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen