Aftrap gegeven voor realisering gezamenlijk sportpark in Hollandscheveld

Hollandscheveld – Als vervolg op het verkiezingsdebat van 5 maart j.l. is de aftrap gegeven voor de realisering van een gezamenlijk sportpark in Hollandscheveld. De meerderheid van de politieke partijen waren ten tijde van het debat voor een gezamenlijk sportpark, mits de verenigingen zelf met een gedegen plan komen.
Vereniging Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang heeft alle sportverenigingen uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Hieraan werd massaal gehoor gegeven. Deze bijeenkomst vond plaats op 4 juni j.l. in dorpscentrum het Anker. Hierop volgend zal een werkgroep gevormd worden om de plannen verder te onderzoeken en dit uit te werken tot een voorstel welke aan de gemeente kan worden voorgelegd. De werkgroep zal bestaan uit een afvaardiging van de verschillende verenigingen. Hiermee is hopelijk de weg ingeslagen naar een sportieve toekomst voor Hollandscheveld. Bron: Puur Hollandscheveld