Zorgen bij VVD Hoogeveen over toenemende inbraken: “Veiligheid in onze gemeenschap staat voorop”

Naar aanleiding van alarmerende berichten over de stijging van woning- en bedrijfsinbraken in Hoogeveen, heeft de VVD-fractie zich tot het College gericht met schriftelijke vragen. De partij maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de inwoners en roept op tot actie om deze zorgwekkende ontwikkeling tegen te gaan.

Wilco Kramer, gemeenteraadslid VVD Hoogeveen, benadrukt het belang van veilig wonen:

“Veiligheid staat voorop. Het is zorgelijk om te zien dat het aantal inbraken in onze omgeving fors toeneemt. Inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen huis en buurt. Daarom hebben we als VVD Hoogeveen schriftelijke vragen gesteld aan het College om inzicht te krijgen in de situatie en de genomen maatregelen. We kijken uit naar concrete acties om de veiligheid van onze gemeente te waarborgen.”

Belangrijkste vragen aan het College zijn onder andere:

Wat zijn de recente statistieken van het aantal inbraken in Hoogeveen en hoe verhouden deze zich tot voorgaande jaren?

Wat zijn volgens de politie de voornaamste oorzaken van de toename en zijn er specifieke gebieden die meer getroffen lijken te zijn?

Welke concrete maatregelen heeft de politie genomen om de stijging van inbraken aan te pakken?

Afsluitend merkt Kramer op:

“We kijken uit naar de antwoorden van het College en hopen dat we samen met de gemeente concrete stappen kunnen zetten om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen. Iedereen moet zich veilig voelen in zijn eigen huis en buurt, daar streven wij als VVD Hoogeveen naar.”